MRU ekspertų paskaitos jūsų mokykloje | MRU mokykloms

MRU Jūsų mokykloje

DĖMESIO!
SULAUKUS MILŽINIŠKO SUSIDOMĖJIMO, REGISTRACIJA PASKAITOMS ŽEMIAU IŠVARDYTOMIS TEMOMIS YRA SUSTABDYTA!

Dėmesio mokytojai ir moksleiviai! Norite daugiau sužinoti, kaip veikia kibernetikos ataka? Kokių politikos vingrybių nepastebime? Kokios verslo, turizmo sričių aktualijos? Domina žaidimų dizainas, skaitmeninė rinkodara, o gal psichologo darbo užkulisiai? Praverstų laiko planavimo taktikos? Registruokitės į nemokamas MRU ekspertų virtualias paskaitas!

Jums, klasei, mokyklai parengsime virtualią paskaitą, atsakysime į kilusius klausimus ir papasakosime įdomių bei netikėtų detalių! Išsirinkite labiausiai dominančią temą, registruokitės, o mes susisieksime su Jumis ir susiderinsime tinkamiausią paskaitos laiką bei būdą.

MRU ekspertai yra parengę net 35 nemokamas paskaitas tokiomis temomis:

1. „Kokias civilines teises turiu ir kaip jas saugoti bei ginti nuo kitų asmenų?“
Paskaitos metu aptarsime kokias civilines teises turi kiekvienas asmuo ir kaip tas teises  reikia saugoti bei ginti, jei kitas asmuo jas pažeidžia arba kėsinasi pažeisti.
Paskaitą veda MRU Privatinės teisės instituto doc. Dalia Vasarienė
Registracija

2. „Vaiko nuomonė ir vaiko interesai teisėje“
Teigtina, kad  viena iš vaiko teisių – teisė būti išklausytam. Šis principas  fundamentalus, tačiau ne absoliutus, nes jo įgyvendinimas priklauso nuo daugelio kriterijų. Taigi, kokiais atvejais  vaiko nuomonė svarbi ir kokia jos reikšmė ? Ar galima į ją neatsižvelgti? Kokiais būdais vaiko nuomonė išklausoma? Ar apskritai, vaikas turi teisę nepateikti savo nuomonės? Visi šie klausimai bus aptariami pasitelkiant praktines situacijas.
Paskaitą veda MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorė, šeimos teisės advokatė Inga Kudinavičiūtė-Michailovien
Registracija

3. „Teisė į būtinąją gintį. Kaip apsigynus pačiam netapti teisiamuoju“
Paskaita paskatins moksleivius mąstyti kritiškai, geriau žinoti savo teises. Paskaitoje bus papasakota apibendrinta teismų praktika būtinosios ginties bylose, paaiškinti teisėtos būtinosios ginties reikalavimai.
Paskaitą veda MRU Baudžiamosios teisės ir proceso instituto doc. Tomas Girdenis
Registracija

4. „Istorija ir tarptautinė teisė: kaip žmonija pamėgo taisykles?“
Kelionė laiku nuo pirmųjų tarptautinių teisinių idėjų: kodėl valstybės pradėjo bendradarbiauti, kaip siekta derinti skirtingus interesus, kokiomis priemonėmis to siekta, iki šių dienų – daugiašalių tarptautinių organizacijų, tarptautinių teismų ir jų indėlio į geresnį ir taikesnį pasaulį.
Paskaitą veda MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius, rašytojas, knygų vaikams autorius Justinas Žilinskas
Registracija

5. „Pasaulinis vandenynas-tarptautinės teisinės problemos“
Šiandien galime pasakyti, kad Pasaulinis vandenynas (jūros ir vandenynai) kol kas egzistuoja. Tačiau Žanas Kusto, perspėdamas apie vandenynui slypinčius pavojus teigia, kad jeigu išnyks Pasaulinis vandenynas – išnyks ir žmonija. Pasaulinis vandenynas susiduria su tokiomis problemomis: 
1. Pasaulinio vandenyno tarša.
2. Piratavimas ir kova su juo. 
3. Valstybių noras pasisavinti Pasaulinio vandenyno erdves. 
4. Mokslinė – techninė revoliucija ir Pasaulinio vandenyno naudojimas. 
Paskaitą veda MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius, jūrų teisės ekspertas Saulius Katuoka
Registracija

6. „Kaip savo svajones paversti realybe?“
Kviečiu į savo gyvenimo dirbtuvių praktinį užsiėmimą, kurio metu sužinosite 10 būdų, kaip savo svajones paversti realybe.
Paskaitą veda MRU alumnė, teisininkė, visuomenininkė Akvilė Alauskaitė
Registracija

7. „Tapk ateities kūrėju“
Kiekvienas mes esame savo ateities ir savo gyvenimo, profesijos kūrėjai. Kviečiu nerti į savęs pažinimo vandenyną ir drąsiai imtis veiksmų išlaisvinti savyje slypinčias kūrybines galias bei sužinoti penkis būdus, kaip įveikti savo vidines baimes.
Paskaitą veda MRU alumnė, teisininkė, visuomenininkė Akvilė Alauskaitė
Registracija

8. „Teisė ir kūrybiškumas: misija įmanoma?“
Kūrybiškumas – tai galimybė veikti laisvai ir atsakingai. Sakoma, kad žmogus – kūrybingas, o kūrybiškas gyvenimo būdas, mokymasis skatina veikti aktyviai, ugdyti stiprią vidinę motyvaciją bei savarankiškumo jausmą. Teisė reguliuoja visuomeninius santykius bei užtikrina teisingumą visuomenėje. Tačiau net šitame rimtame kontekste yra vietos kūrybiškumui. Prisijunk ir pats įsitikink, ar teisė ir kūrybiškumas yra misija įmanoma.
Paskaitą veda MRU alumnė, teisininkė, visuomenininkė Akvilė Alauskaitė
Registracija

9. „Teisė pasakoja istoriją“
Teisė pasakoja civilizacijų, valstybių, bendruomenių ir žmonių bei jų santykių istoriją. Atidžiau skaitant konstitucijas, įstatymus, analizuojant teismo precedentus ar įsitvirtinusius teisinius papročius, mes galime atsekti susiklosčiusios istorijos etapus, įminti daug istorijos mįslių. Taip, teisė mums gali padėti mokytis istorijos dalyką.
Paskaitą veda MRU Teisės mokyklos dėstytojas, mentorystės ir patyriminio mokymo programos vadovas, „Misija Sibiras“ dalyvis Juozas Valčiukas
Registracija

10. „Aš – Lietuvos pilietis“
Praktiniais pavyzdžiais praturtinta paskaita leis pažinti mus per gyvenimą lydintį pilietybės instituto turinį.
Piliečiais gimstame (rečiau – tampame) ir taip į savo kasdienybę įliejame pluoštą teisių, laisvių ir pareigų. Ar visas jas spėjame pažinti ir suprasti? Kaip tinkamai su jomis pažindintis ir vadovautis? Kaip elgtis, kad mūsų teisės, laisvės ir pareigos darniai derėtų tarpusavyje? Ši paskaita – tai galimybė mums geriau pažinti save bei visuomenę, kurią patys kuriame.
Paskaitą veda MRU Teisės mokyklos doktorantas, Misija Sibiras’12 dalyvis Tadas Valančius
Registracija

11. „Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktas“
Teorinė paskaita, kurioje atskleidžiama, kaip buvo rengiamas Kovo 11-osios Aktas, analizuojamos jo nuostatos, paaiškinama, kodėl Akto turinys yra būtent toks, o ne kitoks. Parodoma, kodėl prieš priimant Nepriklausomybės Aktą turėjo būti priimti kiti dokumentai, kas lėmė jų eiliškumą.
Moksleiviai geriau suvoks, kaip buvo atkurta Nepriklausomybė, į kokius pagrindinius klausimus turėjo būti atsakyta rengiant Kovo 11-osios Aktą. Aasakojama apie tai, kad buvo siūlomi ir svarstomi skirtingi būdai, kaip atkurti Nepriklausomybę, komentuojami Kovo 11-osios Akto projektai.  
Paskaitą veda MRU Teisės mokyklos profesorius Vytautas Sinkevičius, dalyvavęs rengiant Kovo 11-osios Aktą, šia tema yra publikavęs mokslinių straipsnių, skaitęs viešas paskaitas istorijos mokytojams, visuomenei.  
Registracija

12. „Navigacija po Konstitucijos žemėlapį“
Tai paskaita, skirta supažindinti moksleivius su aukščiausią teisinę galią turinčiu teisės aktu.
Konstitucijos žinios padės moksleiviams geriau suprasti, kaip veikia valstybė ir kokia yra jų vieta joje, kaip jie gali prisidėti prie to, kokia valstybė bus ateityje. Paskaitos metu aiškinamasi, kam ir kodėl valstybei reikalinga konstitucija, kas ir kaip nusprendė, kokia Konstitucija galios mūsų valstybėje ir kokios pagrindinės valstybės valdymo ir piliečių gyvenimo taisyklės joje įtvirtintos, kokia Konstitucijos reikšmė kiekvieno žmogaus kasdieniam gyvenimui. Kartu su moksleiviais diskutuojama, kokias teises ir kokias pareigas jiems suteikia Konstitucija ir ar vien tai, kad valstybės konstitucija yra grįsta demokratiniais principais ir žmogaus teisių ir laisvių apsauga, savaime garantuoja naudojimąsi visomis Konstitucijoje įtvirtintomis teisėmis ir laisvėmis.
Paskaitą veda MRU Teisės mokyklos alumnė, mokslo darbuotoja dr. Jolita Miliuvienė
Registracija

13. „Kas yra kas Lietuvoje?“
Tai teorinė-praktinė paskaita, kurios metu aiškinamasi, kas valdo Lietuvos valstybę ir kas yra pagrindinis asmuo ar asmenys, priimantys svarbiausius sprendimus. Po šios paskaitos moksleiviai geriau supras, kokios yra pagrindinės valstybės valdymo institucijos ir kurios iš jų priima sprendimus, aktualius moksleiviams. Ką Lietuvoje veikia Seimas? Kokius sprendimus priima Prezidentas, o kokius – Ministras Pirmininkas? Ką veikia ministrai ir už ką jie yra atsakingi? Kas iš visų minėtų valstybės pareigūnų Lietuvos poziciją atstovauja Briuselyje, susirinkus kitų ES šalių vadovams? Kaip tampama Seimo nariu, Respublikos Prezidentu arba ministru, kurie iš valstybės pareigūnų turi didžiausią įtaką moksleivių gyvenimui? Paskaitoje diskutuojama, kas prižiūri visus valstybę valdančius asmenis, kad jų priimami sprendimai būtų teisingi ir naudingi valstybei ir jos piliečiams. Paskaitos pabaigoje moksleiviai kviečiami nuspręsti, kuri iš aptartų institucijų yra pati svarbiausia jų gyvenimo pokyčiams.
Paskaitą veda MRU Teisės mokyklos lektorė dr. Jolita Miliuvienė
Registracija

14. „Pozityvus mąstymas ir sprendimai mūsų gyvenime“ 
Pozityvus mąstymas lemia sprendimų priėmimą ir mūsų pasitenkinimą savimi bei savo veikla. Todėl paskaitos- diskusijos metu analizuojama pozityvus nusiteikimo, atvirumo svarba ir pozityvaus mokymosi galimybės.
Paskaitą veda dr. Tomas Butvilas
Registracija

15. „Žaidimų dizaino kalba: nuo elementų iki pajautimo“ 
Vaizdo žaidimai yra itin populiari bei atpažįstama interaktyvių pramogų forma tarp vaikų bei jaunų suaugusiųjų. Nepaisant to, kad iš pirmo žvilgsnio vaizdo žaidimai gali atrodyti kaip lengvabūdiškas laisvalaikio praleidimo būdas, jie savyje slepia kompleksiškas sistemas, kurių kūrimui pasitelkiami mąstymo modeliai, leidžiantys išskaidyti žaidimo sistemą į elementus, jų sąveiką, bei patyrimą. Šios paskaitos metu pakalbėsime apie tai, kaip atpažinti bei kurti žaidimų dizainu grįstas sistemas.
Paskaitą veda doc. dr. Marius Kalinauskas
Registracija

16. „Skaitmeninės rinkodaros priemonės“ 
Paskaitos metu bus aptartos visos pagrindinės skaitmeninės rinkodaros priemonės, tokios kaip SEM, SEO, elektroninio pašto rinkodara, socialiniai tinklai, nuomonės formuotojai ir pan.  Bus detalizuoti jų taikymo ypatumai, bei tendencijos.
Paskaitą veda lekt. Gintarė Gulevičiūtė
Registracija

17. „Kas yra kūrybiškumas bei kaip ieškoti naujų idėjų ir įkvėpimo?
Apie kūrybiškumą girdime beveik kiekvieną dieną, tačiau nemažai visuomenėje sklandančių įsitikinimų apie kuriančius žmones, pasirodo, yra klaidingi. Visų pirma, kūrybiškumas būdingas ne tik menininkams – jis būtinas ir programuotojams, ir verslo kūrėjams, ir be jokios abejonės – komunikacijos specialistams. Dar vienas iš mitų yra manymas, kad kūrybiškumas priklauso nuo įgimto talento, tačiau iš tiesų tai yra įgūdis, kurį gali ir turi lavinti visi, norintys savo idėjomis pralenkti kitus. Todėl paskaitoje plačiau pakalbėsime apie kūrybiškumo treniruotes, idėjų ir įkvėpimo paieškos metodus.
Paskaitą veda lekt. Rūta Latinytė
Registracija

18. „Why Words Matter“ 
In this lecture you will learn basics about language development and the importance of words in our daily lives. You will laugh a little and maybe have a case of the feels, but you will definitely realize why words matter.
Presenter: Kristina Schimmels
Registracija

19. „Mokymosi efektyvumas. Emocijos ir jausmai mokymosi procese“ 
Teorinis-praktinis užsiėmimas kurio metu su mokiniais kalbėsime apie dažnai slaptą dalyvį mokymosi procese – jausmus ir emocijas. Kai mes išgyvename įvairias patirtis, emocijos keičia mūsų dėmesio kryptį, susikaupimą, galėjimą įsisavinti informaciją. Turbūt ne kartą, kai mokytoja sunervino kokiu nors netinkamu komentaru, nustojome girdėti ką ji sako. Tinkamai susigaudydami savo vidiniame pasaulyje, galime sukurti daug efektyvesnį savo mokymosi būdą, kuris padės siekti tikslų.
Paskaitą veda lekt. Gintautas Katulis
Registracija

20. „Septyniolika arba apie darnią plėtrą paprastai“
Paskaitos anotacija: pirmoje paskaitos dalyje mokiniai susipažins su darnios plėtros terminu, principais ir atsiradimo istorija. Bus siekta atsakyti į klausimą, kodėl svarbu žinoti apie darnią plėtrą ir kaip kiekvienas galime prisidėti prie darnios plėtros principų įgyvendinimo. Antroje paskaitos dalyje bus kviečiama testuoti interaktyvią mobiliąją programėlę, kurios pagalba kiekvienas paskaitos dalyvis galės pasirinkti po vieną arba kelis tvarios plėtros iššūkius ir pabadyti juos pasiekti.
Paskaitą veda; aplinkos psichologė, doktorantė Audra Balundė
Registracija

21. „Pažintis su psichologu“
Teorinės-praktinės pamokos metu mokiniai sužinos kuom skiriasi profesionalus psichologas nuo pseudopsichologo, kokie pseudospecialistai vis dar pasitaiko, kokios pasekmės gali kilti ir kaip jų išvengti. Bus pateikiami praktiniai pavyzdžiai ir mokiniai bus įtraukti į aktyvią diskusiją.
Pamoką ves dokt. Aleksandr Segal
Registracija

22. „Saugi kelionė = laimingas turistas“
Teorinė-praktinė paskaita, skatinanti rizikos suvokimą ir atsakingą keliavimą, padeda geriau suprasti turizmo sektorių ir su kokiais iššūkiais jis susiduria. Paskaitą vedanti prof. dr. Brigita Žuromskaitė papasakos, kas užtikrina kelionės saugumą ir kiek jis svarbus turistams, nuo ko priklauso kelionės saugumas, kas už jį atsakingas ir kaip jis pasikeitė po COVID-19 pandemijos. Taip pat bus aptartas turistų rizikos suvokimas ir kaip jis keičiasi su amžiumi.
Paskaitą veda Lyderystės ir strateginio valdymo instituto profesorė dr. Brigita Žuromskaitė.
Registracija

23. „Kaip veikia kibernetinė ataka“
Praktinė paskaita, kurioje mokiniams suteikiama unikali galimybė pamatyti, kaip veikia konkreti kibernetinė ataka. Paskaitoje suteikiamos žinios, kaip apsisaugoti nuo kibernetinių atakų, kokių veiksmų vengti, kaip būti saugiam el. erdvėje.
Paskaitą vedantys prof. dr. Darius Štitilis ir Mindaugas Matulionis realiu laiku pademonstruoja, kaip veikia kibernetinė ataka.
Registracija

24. „Kokie pavojai laukia internete ir kaip jų išvengti“
Teorinė-praktinė paskaita, kurios metu mokiniai sužinos, su kokiomis kibernetinio saugumo grėsmėmis gali susidurti kiekvienas, kokios pasekmės gali kilti ir kaip išvengti konkrečių grėsmių. Pateikiama daug praktinių pavyzdžių ir patarimų, paskaitos metu pristatomi kibernetinio saugumo pavojai internete, taip pat saugaus elgesio el. erdvėje taisyklės.
Paskaitą veda prof. dr. Darius Štitilis ir Mindaugas Matulionis.
Registracija

25 „Ar tikrai esi įsitikinęs, kad elektroninėje erdvėje esi privatus ir išlieki anonimiškas?“
Teorinė-praktinė paskaita, kurioje mokiniai sužino, kokie asmens duomenys yra renkami ir (ar) fiksuojami lankantis internete ir naudojantis įvairiomis programėlėmis bei aplikacijomis, kiek tokie duomenys saugomi. Pateikiami pavyzdžiai, ką apie konkretų asmenį gali žinoti Google, TikTok ir kitos platformos bei aplikacijos. Mokiniai sužino, ar yra įmanoma el. erdvėje išlikti anonimišku, paneigiamas mitas, kad el. erdvėje esame nepastebimi.
Paskaitą veda prof. dr. Darius Štitilis ir doc. dr. Marius Laurinaitis.
Registracija

26. „Laiko valdymas – misija (ne)įmanoma“
Teorinė-praktinė paskaita, galinti padėti abiturientams ir kitiems mokiniams teisingai paskirstyti prioritetus ir „viską spėti” tinkamai planuojant. Paskaitoje dalyviai supažindinami su pagrindinėmis laiko planavimo technikomis. Paskaitos turinys gali būti derinamas tiek mokiniams, tiek mokytojams pagal siūlomas potemes: Gyvenimo tikslai ir asmeninio laiko balansas. Psichofiziologiniai ypatumai ir laiko valdymas. „Laiko vagys“ ir kur pasiklysta mūsų tikslai? Laiko planavimo technikos: prioritetai ir veiklos efektyvumas.
Paskaitą veda Viešojo administravimo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas.
Registracija

27. „Tarptautinė apskaita ir auditas“
Teorinė paskaita apie buhalterio profesiją ir buhalterinę apskaitą, jos prestižą, išskirtinumą. Paskaitoje atskleidžiama profesijos dinamika ir kad tai nėra „sausas“ nuobodus dalykas, pliki skaičiai.
Paskaitą veda Verslo ir ekonomikos instituto profesorius dr. Lukas Giriūnas.
Registracija

28. „Verslo pradžios žingsniai“
Praktinėje paskaitoje atskleidžiami verslo kūrimo pagrindai, jauni žmonės supažindinami su laukiančiais etapais kuriant verslą. Lektorė įkvepia nebijoti ir išdrįsti kurti verslą, pasakoja apie samdomo darbo ir nuosavo verslo skirtumus bei pateikia verslo finansavimo šaltinių gaires.
Paskaitą veda Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto absolventė ir tarptautinio verslo kompanijos vadovė dr. Ugnė Dūdė.
Registracija

29. „Kompiuteriniai žaidimai ir skaitmeninė animacija: nuo „loser’io“ iki milijonieriaus!“
Praktinė paskaita apie priklausomybę kompiuteriniams žaidimams, tėvų nuogąstavimus, gerąsias žaidimų puses ir edukaciją, skaitmeninės animacijos ypatybes bei galimybes uždirbti šiose srityse. Ši paskaita padeda suprasti neišsemiamas kompiuterinių žaidimų ir skaitmeninės animacijos industrijų galimybes, laužo stereotipus apie žaidimų turinį ir jų įtaką gyvenimui.
Paskaitą veda Gediminas Tarasevičius, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos prezidentas (MRU partneris) ir MRU Verslo ir ekonomikos instituto profesorius dr. Tadas Limba.
Registracija

30. „Verslumas e. erdvėje ir prekės ženklo jėga internete: ar mano „aš“ gali gerai uždirbti?“
Praktinė paskaita apie dažną ir klaidingą žodžių „verslumas“ tapatinimo su „verslas“ problemą, apie verslumą kaip žmogaus prigimtines savybes ir tas savybes, kurias galima „užauginti“, galų gale – išmokti, startuolių kūrimo internete ypatumus, verslumo galimybes internete ir prekės ženklo „užkariavimo“ bei sustiprinimo internete ypatumus.
Paskaitą veda Verslo ir ekonomikos instituto profesorius dr. Tadas Limba.
Registracija

31. „Demokratija ir jos kritikai“
-praktinė paskaita, padedanti suprasti nūdienos politines realijas, demokratijos trapumą, svarbiausias jos sąvokas ir suteikia svarbių žinių, reikalingų kiekvienam piliečiui. Kodėl demokratija reikšminga ir kodėl būtina ją ginti? Kas šiandien graso jos egzistencijai ir kas yra jos priešai? Kokie yra demokratijos kritikų įtakingiausi argumentai? Ko galime pasimokyti iš Platono demokratijos kritikos?
Paskaitą veda Politikos mokslų instituto profesorius dr. Andrius Bielskis.
Registracija

32. „Medijos ir politika“
Praktiniais pavyzdžiais iliustruota teorinė paskaita apie tai, kokį vaidmenį vaidina medijos politikos procesuose, kaip tą vaidmenį reikėtų vertinti, kad neapsigautume kas yra kas ir suprastume vykstančius procesus giliau, kaip per medijas reiškiasi politikų konkurencija ir kuriami politikų bei politinių jėgų tapatumai. Informacijos pertekliaus amžiuje labai svarbu gebėti filtruoti informaciją, ją kritiškai vertinti ir suprasti, kaip veikia pačios medijos, kad būtų galima kartu suprasti ir medijų bei politikų santykį.
Paskaitą veda Politikos mokslų instituto lektorius Benas Brunalas.
Registracija

33. „Kas, ką gauna, kada ir kaip arba apie politiką kitaip“
Aš, mes ir politika. Kaip politiką suprasti ir kodėl ji svarbi? Politikos veidai: nuo autokratijos iki demokratijos. 21-ojo amžiaus pradžios politikos vektoriai ir iššūkiai. Ir galiausiai – kam reikia politologų? Teorinė-praktinė paskaita išplečia suvokimą politikos, kuri, reikia pripažinti, yra kiekviename mūsų žingsnyje, nors kartais apie tai nesusimąstome. Todėl suvokimas, kaip tie procesai veikia, yra svarbus kiekvienam. Tuo labiau, jog neretai vadovaujamės mitais ir stereotipais, o ne žiniomis ir kritiniu mąstymu.
Paskaitą veda Politikos mokslų instituto profesorius dr. Algis Krupavičius.
Registracija

34. „Aktyvaus laisvalaikio turinys ir vaidmuo žmogui, bendruomenei ir visuomenei“
Pažintinė-teorinė paskaita skirta tiems, kurie sportuoja ir puoselėja aktyvų gyvenimo būdą, turi fizinio aktyvumo poreikį ir supranta teikiamas judėjimo naudas, dalyvauja įvairiose iniciatyvose ir renginiuose, siekia įsavinti naujas technologijas. Paskaita siekiama pagilinti supratimą apie aktyvaus laisvalaikio poveikį mūsų gyvenimui ir būtinybę užauginti profesionalius kokybiškų paslaugų teikėjus.
Paskaitą veda Lyderystės ir strateginio valdymo instituto profesorė dr. Vilma Čingienė.
Registracija

35.“Pasimatymų smurtas: tikra meilė ar nusikaltimas?“
Praktinė, interaktyvi paskaita apie vieną iš smurto artimoje aplinkoje rūšių – pasimatymų smurtą: kaip jis pasireiškia, kaip atpažinti, kaip vertinti, kaip elgtis patekus į smurtinius santykius. Paskaita skirta skleisti lyčių lygiateisiškumą ir smurto prevenciją, keisti netinkamas stereotipines nuostatas į intymius santykius ir smurto aukas.
Paskaitą veda dr. Ramunė Jakštienė.
Registracija