Nuoma

 Nuomos paraiškos forma (išsinuomoto valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu) 

Mykolo Romerio universiteto patalpų trumpalaikės nuomos fiksuotos kainos dydžiai