Ataskaitos2017 metų valstybės turto valdymo ataskaita   

2018 metų valstybės turto valdymo ataskaita   

2019 metų valstybės turto valdymo ataskaita