Mokslininkų ir kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą

 • Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

 


 

 • Projektas - „Kompetencijų kėlimas dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje tarpdisciplinėje konferencijoje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0183). Išsamiau.
 • Projektas - "Bendradarbiavimo vystymas su Japonijos mokslininke prof. dr. K. Sugimura“ (projekto Nr. 09. 09.3.3-LMT-K-712-12-0015). Išsamiau.
 • Projektas - „Patyrusios mokslininkės iš užsienio mokslo ir studijų institucijos dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje“ (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-11-0019). Išsamiau.
 • Projektas - „Mokslinės kompetencijos kėlimas dalyvaujant mokslinėje stažuotėje Kembridžo universitete“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0119). Išsamiau.

 • Projektas - „Mokslinės veiklos ugdymas dalyvaujant 32-oje kasmetinėje tarptautinėje ICSEI Mokyklų efektyvumo ir tobulinimo konferencijoje/ kongrese“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0383). Išsamiau.

 • Projektas - Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant 13-je kasmetinėje tarptautinėje technologijų, edukologijos ir vystymo konferencijoje (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0382). Išsamiau.

 • Projektas - Tarptautinė deliktų teisės konferencija (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0379).Išsamiau.

 • Projektas - Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant 12-je kasmetinėje tarptautinėje technologijų, edukologijos ir vystymo konferencijoje  (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0105). Išsamiau.

 • Projektas - Mokslinės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0007). Išsamiau.                 

 • Projektas - Mokslinių kompetencijų ir žinių stiprinimas dalyvaujant mokslo renginyje (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0006) Išsamiau.

 • Projektas - Žinių gilinimas ir pažinčių su užsienio mokslininkais plėtojimas (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0010). Išsamiau.

 • Projektas - Mokslinė trumpalaikė stažuotė Barselonos Autonominiame Universitete (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0054). Išsamiau

 • Projektas - „Trumpalaikė mokslinė išvyka skaityti mokslinį pranešimą tarptautinėje konferencijoje "Plagiatas Europoje ir už jos ribų“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0064). Išsamiau.

 • Projektas - „Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0144). Išsamiau.

 • Projektas - „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje INSEAD verslo mokykloje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0027). Išsamiau.

 • Projektas - „11-asis FESET mokslinis seminaras “Ethical dilemmas in socioeducational care work: challenges in a rapidly changing world“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0156). Išsamiau.

 • Projektas - „Žinomos ir nežinomos šeimos: kompetencijos tobulinimas ir idėjų mainai šeimos sociologinių tyrimų srityje vykdant mokslinę stažuotę užsienyje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0021). Išsamiau.

 • Projektas - Mokslinės kvalifikacijos kėlimas stažuotėje, įgyvendinant tarptautinį tęstinį tyrimą „Globalaus švietimo integravimas į aukštojo mokslo studijas“ (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0059). Išsamiau.

 • Projektas - Dalyvavimas aukšto lygio mokslo renginyje (EURAM2018)“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0123). Išsamiau.

 • Projektas - „Kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje“ (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0133). Išsamiau.

 • Projektas - „Mokslinių kompetencijų ir žinių stiprinimas vykdant mokslinę veiklą aukšto lygio užsienio universitete“ (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0006). Išsamiau.

 • Projektas - "Mokslinių kompetencijų plėtimas ir žinių mainai mokslo renginyje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0150). Išsamiau.

 • Projektas - „Mokslinė stažuotė Grifith universitete“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0060). Išsamiau. 

 • Projektas - "Retorikos diskursas: intermedialumo aspektai“ (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0069). Išsamiau.

 • Projektas - „Šeimos praktikų svarba ir kaita: kompetencijos šeimos sociologinių tyrimų srityje kėlimas, dalyvaujant tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje“. (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0136). Išsamiau.

 • Projektas - „Mokslinės kompetencijos stiprinimas dalyvaujant stažuotėje“  (Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0053). Išsamiau.

 • Projektas - „Patyrusio aukšto lygio mokslininko B. Laursen vizitas į Mykolo Romerio universitetą mokslininkų kompetencijai kelti“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0006). Išsamiau.

 • Projektas - "Patyrusio aukšto lygio mokslininko Lars R. Bergman vizitas į Mykolo Romerio universitetą mokslininkų gebėjimams plėsti“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0005). Išsamiau.

 • Projektas - "Bendradarbiavimo vystymas su užsienio mokslininke K. Sugimura vykdant mokslinio tyrimo veiklas“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0003). Išsamiau.

 • Projektas -  „Kompetencijų kėlimas dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje tarpdisciplininėje konferencijoje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0017). Išsamiau.

 • Projektas - „Stažuotė Šiaurės Dakotos universitete“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0098). Išsamiau.

  


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747