Užsienio komandiruotės ir stažuotės

  • Užsienio komandiruotės/stažuotės prašymo forma
  • Vykstant į užsienio komandiruotę/stažuotę, prašymas pateikiamas ir registruojamas Tarptautiškimo tarnybos Tarptautinių partnerysčių skyriuje (I-305 arba I-302 kab.) ne vėliau kaip prieš septynias darbo dienas iki užsienio komandiruotės/stažuotės pradžios.
  • Darbuotojas, grįžęs iš užsienio komandiruotės/stažuotės, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo Tarptautiškimo tarnybos Tarptautinių partnerysčių skyriui pateikti komandiruotės/stažuotės ataskaitą. Užsienio komandiruotės/stažuotės ataskaitos forma - laisva. Ataskaitos elektroninę versiją reikėtų išsaugoti įrašant vykusiojo į komandiruotę pavardę ir miestą, į kurį buvo vykstama (pvz. Petraitis_Ryga.pdf). Ataskaitos turėtų būti siunčiamos el. paštu renata@mruni.eu
  • Dėstytojams, ketinantiems vykti į Erasmus+ dėstymo vizitus (Erasmus+ staff mobility for teaching) visa reikiama informacija ir prašymų bei kitų dokumentų formos paskelbtos čia.
  • Universiteto darbuotojams (ne dėstytojams) ketinantiems vykti į Erasmus+ mokymosi vizitus (Erasmus+ staff mobility for training) visa reikiama informacija ir prašymų bei kitų dokumentų formos paskelbtos čia