Naujienos

Susitikimas su Baltijos – Amerikos Laisvės fondo atstovais

baff Baltijos-Amerikos laisvės fondas (Baltic-American Freedom Foundation) yra nepriklausoma organizacija, kurią finansuoja JAV vyriausybės iniciatyva įkurtas Baltijos-Amerikos verslo fondas (Baltic-American Enterprise Fund). Baltijos-Amerikos Laisvės fondas siūlo naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje, imtis inovatyvių mokslinių tyrimų, tęsti antrosios pakopos studijas Jungtinėse Valstijose ir pasikviesti Jungtinių Valstijų įvairių sričių ekspertus į Baltijos šalis. Fondo veikla yra labai lanksti ir todėl visose srityse atsižvelgiama į kūrybingus pasiūlymus. 

Šiuo metu Baltijos – Amerikos Laisvės fondas kviečia teikti paraiškas į šių programų konkursą:
Profesinių stažuočių programa
Stažuočių programa suteikia patrauklias galimybes dabartiniams universtitetų studentams bei nesenai baigusiems studijas pasinaudoti stipendija. Atrinkti kandidatai atlieka jų profesinius interesus atitinkančias stažuotes įvairose JAV įmonėse. Jiems suteikiamos iki 30,000 JAV dolerių stipendijos, kurių tikslas yra padengti apgyvendinimo, maisto bei transporto išlaidas stažuotės metu.
Paraiškos priimamos iki spalio  30 d.
Daugiau informacijos apie programą rasite:
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/internship/

Studijų stipendija
Studijų stipendijos programa yra skirta Lietuvos, Latvijos bei Estijos piliečiams (bei asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje) studijuoti antrosios pakopos (magistrantūros) išsilavinimo laipsnį suteikiančiose JAV įstaigose. Programos metu dalyviams suteikiama stipendija iki 25,000 JAV dolerių. Finansinė parama skirta kompensuoti privalomąjį studijų mokestį geriausiose verslo, atitinkamo lygio techninių bei tiksliųjų mokslų mokyklose, gerai vertinamose teisės bei medicinos aukštosiose mokyklose.
Paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.
Daugiau informacijos apie programą rasite:
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/graduate/

Stipendijų programa tyrėjams
Ši stipendijų programa skirta paremti mokslininkus bei mokslinių tyrinėjimų specialistus, atliekančius nepriklausomus tyrimus arba bendradarbiaujančius su kitais tyrimų projektais Jungtinėse Valstijose. BAFF suteikia iki 60,000 JAV dolerių paramą per metus. Stipendija leidžia mokslo darbuotojams pasiimti šeimos narius.
Paraiškos priimamos iki spalio 30  d.
Daugiau informacijos apie programą rasite:
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/research/

Baltijos – Amerikos Dialogo programa
Baltijos – Amerikos Dialogo programa yra sukurta skatinti idėjų tarp Baltijos šalių ir Jungtinių Valstijų mainus ir aktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą abiems pusėms įdomiose srityse. Viešosios Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstaigos ir organizacijos kviečiamos teikti paraiškas JAV ekspertų, atvyksiančių į Baltijos šalis, priėmimo išlaidoms padengti.Lėšos suteikiamos padengti logistikos išlaidas – tarptautiniai skrydžiai, apgyvendinimas, maistas ir kelionės regiono viduje. Ypač skatinamos programos, kuriose numatytas skirtingų Baltijos šalių tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir galimas studentų dalyvavimas. Granto suma iki $10,000
BAFF pristato naują Baltijos-Amerikos Dialogo programos skyrių, kuriame Baltijos šalių mokslininkai, ekspertai, lektoriai, siekiantys dalyvauti ir skaityti pranešimus aukšto lygio profesinėse konferencijose, seminaruose, paskaitose ar panašiuose renginiuose, gali pateikti paraiškas kelionės išlaidoms į JAV padengti. Granto suma iki $ 5,000.
Paraiškos priimamos iki vasario 1 d.
Daugiau informacijos apie programą rasite:
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/

Ateik į susitikimą su BAFF atstovais jau spalio 10 d. 15:00 val. I-414 aud.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747