Naujienos

Grįžtantiems studentams

skaidre7

1. Pasibaigus praktikos užsienyje laikotarpiui, priimančioji institucija studentui, atlikusiam praktiką pagal Erasmus+ programą, išduoda dokumentą apie atliktos praktikos turinį (angl. Traineeship certificate) ir patvirtinimą apie faktinį praktikos laikotarpį. Traineeship certificate forma yra jūsų praktikos sutarties trečioji dalis - t.y. "Section to be completed after the Mobility"). Praktikos sutarties forma.

2. Pažymėjimo, patvirtinančio faktinį praktikos laikotarpį, formą galite atsisiųsti čia . Ji turi būti užpildyta ir pasirašyta priimančios institucijos. Originalas pristatomas Tarptautiškumo tarnybai (I-302 kab.).
DĖMESIO!! Jeigu nustatoma, kad Erasmus+ praktika truko trumpiau nei 2 mėn., studentas privalo grąžinti visą jam skirtą ir išmokėtą stipendiją praktikai.

3. Pasibaigus praktikai studentas privalo užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey) bei ją atsiųsti el.paštu exchange@mruni.eu (spausdinti anketos nereikia). Kvietimą užpildyti ES internetinės apklausos anketą gausite elektroniniu paštu paskutinę praktikos laikotarpio dieną.

4. Taip pat pasibaigus praktikai studentas privalo atlikti kalbos žinių vertinimą (angl. on-line language assessment). Kvietimą atlikti kalbos žinių vertinimo testą gausite elektroniniu paštu po mobilumo laikotarpio pabaigos.
Pagal studento įsipareigojimus dotacijos sutartyje, studentas privalo pateikti visus galutinę ataskaitą sudarančius atsiskaitymo dokumentas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos užbaigimo dienos. Universitetas per 45 dienas sumoka likusią Erasmus+ stipendijos praktikai dalį (dažniausiai tai likę 10%) arba pareikalauja grąžinti lėšas, jeigu jos tampa grąžintinomis (pvz. jeigu faktinis praktikos laikotarpis buvo trumpesnis, negu numatytas dotacijos sutartyje).
Jeigu aukščiau išvardintų dokumentų pateikimas neįmanomas laiku (per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos užbaigimo dienos), studentas privalo Universitetui raštu nurodyti vėlavimo priežastį. Studentas neprivalo Mykolo Romerio universitetui pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir finansinės ataskaitos apie Erasmus+ stipendijos praktikai panaudojimą. Laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir nepaprašius atidėti termino, Universitetas gali pareikalauti grąžinti išmokėtą Erasmus+ stipendiją praktikai.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747