Naujienos

Erasmus+ praktika: atrankos sąlygos

skaidre3

ERASMUS+ PRAKTIKA - KAS TAI?

Tai (ne trumpesnis negu 2 mėnesių) laikotarpis įmonėje arba organizacijoje, esančioje kitoje ERASMUS+ programos šalyje, kurio metu padedama prisitaikyti prie visos Europos Bendrijos rinkos reikalavimų, įgyti tarptautinės darbo patirties, konkrečių įgūdžių bei išplėsti savo žinias apie užsienio šalies, kurioje atliekama praktika, ekonominę ir socialinę kultūrą. Judumas praktikai Mykolo Romerio universitete pripažįstamas kaip studento studijų programos sudedamoji dalis.
Mykolo Romerio universiteto studentų judumo praktikai pagal ERASMUS+ programą atrankos sąlygos trumpai ir aiškiai (informacinių dienų prezentacija)
 
Erasmus+ studento chartija

DĖMESIO!! Atrankoje judumui praktikai pagal Erasmus+ programą gali dalyvauti ir tie universiteto studentai, kurie anksčiau jau buvo išvykę pagal Erasmus programą studijoms ir/ar praktikai, jeigu bendras jų studijų ir/ar praktikos pagal Erasmus programą laikotarpis sudėjus su nauju planuojamu judumo praktikai laikotarpiu toje pačioje studijų pakopoje (įskaičiuojant absolventų praktiką) neviršys 12 mėnesių.

ATRANKOJE JUDUMUI PRAKTIKAI GALI DALYVAUTI, JEIGU:

1. Jau baigei bent pirmą bakalauro studijų kursą;
2. Ypač (bet, nebūtinai) jei tavo studijų programoje numatyta praktika (stažuotė) /jeigu nėra pakankamai kitų kandidatų paraiškų, fakultetų atrankos komisija gali skirti stipendiją studentui, kurio studijų programoje praktika nenumatyta. Šiuo atveju judumas praktikai įtraukiamas į diplomo priedėlį kaip papildomas dalykas;
2.1. Atrankoje judumui praktikoms gali dalyvauti studentai, kurie yra atlikę studijų programose numatytą praktiką (stažuotę).
3. Esi pažangus studentas:
visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai;
turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir atlikti praktiką užsienio kalba;
turi ne daugiau kaip 1 akademinę skolą ir.
4. Neturi jokių finansinių įsiskolinimų universitetui;
5. Turi patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje judumui praktikai. Judumo praktikai vietos patvirtinimo laisvą formą atsisiųsti galima čia;

DĖMESIO!! Atrankoje judumui praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų universiteto studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika (ne ilgesnė negu 4 mėnesių trukmės*) vyks pabaigus studijas universitete. Plačiau apie tai - skiltyje "Absolventų praktika".

KAIP ATRENKAMI STUDENTAI?

Studentai judumui praktikai atrenkami pagal konkursinio balo dydį, t.y. vykti atlikti praktiką atrenkami aukščiausius konkursinio balo dydžius surinkę studentai iš visų, pateikusių paraiškas.
Konkursinis (atrankos) balas = A+B+C
A – Bendras visų semestrų svertinis vidurkis;
B – praktikos programos atitikimas studijų programoje numatytos praktikos rezultatams;
C – motyvacijos atlikti praktiką užsienyje įvertinimas.

NUMATOMI ERASMUS+ STIPENDIJŲ PRAKTIKAI DYDŽIAI 2019/2020 S. M. (taikoma studentams, dalyvaujantiems antrankose nuo 2019 m. rugsėjo mėn.)
Mėnesinis stipendijos priklauso nuo šalies, kurioje atliekama praktika.

Šalių grupėŠalysErasmus+ stipendijos praktikai dydis per mėn.
1. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Švedija, Jungtinė Karalystė700 eurų
2.Austrija, Belgija, Kipras, Prancūzija, Italija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Malta, Portugalija, Ispanija650 eurų
3.Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija
600 eurų
       * Studentai iš socialiai remtinų Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka praktiką turi teisę gauti dar 20 eur/ mėn didesnę stipendiją.  Socialiai remtinam Erasmus+ studentas yra priskiriamas, jeigu Studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir/arba yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. PAŽYMĄ iš Valstybinio studijų fondo (jeigu socialinė stipendija mokama dėl 1 arba 3 šio fondo puslapyje išvardinto kriterijaus) arba iš Jūsų savivaldybės ar seniūnijos socialinės paramos skyriaus (jeigu jūs ar jūsų šeima gaunate socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) privalote pristatyti į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.) likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki praktikos užsienyje pradžios.
 
ATRANKOS ERASMUS+ JUDUMUI PRAKTIKAI ETAPAI IR TERMINAI

Atrankoje konkurso būdu norintys dalyvaujanti universiteto studentai turi prisijungti prie savo elektroninės studijų knygelės ir užpildyti nustatytos formos elektroninę paraišką. Užbaigtą pildyti ir PDF formatu suformuotą paraišką kartu su patvirtinimu apie praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje praktikai pagal ERASMUS+ programą (praktikos vietos patvirtinimo formą galite atsisiųsti čia) pateikiate Tarptautiškumo tarnybai siųsdami el. paštu erasmus@mruni.eu laikydamiesi žemiau lentelėje pateiktų terminų:

Liepos -  rugpjūčio mėn. studentai Erasmus+ praktikai atrenkami individualios atrankos metu.

Atrankos etapasParaiškų pateikimo terminas (imtinai)Rezultatų paskelbimo data
I etapas
iki 2019 m. rugsėjo 10 d., 24:00 val.2019 m. rugsėjo 17 d. iki 18:00 val.
II etapas
iki 2019 m. spalio 10 d. 24:00 val.  2019 m. spalio 17 d. iki 18:00 val.
III etapas
iki 2019 m. lapkričio 10 d. 24:00 val.  2019 m. lapkričio 17 d. iki 18:00 val.  
IV etapas
iki 2019 m. gruodžio 10 d. 24:00 val.  2019 m. gruodžio 17 d. iki 18:00 val.
V etapas
iki 2020 m. sausio 10 d. 24:00 val.   2020 m. sausio 17 d. iki 18 val.
VI etapas

iki 2020 m. sausio 20 d. 24:00 val. 

2020 m. sausio 24 d. iki 18 val.
VII etapas
iki 2020 m. vasario 10 d. 24:00 val.
2020 m. vasario 17 d. iki 18 val.
VIII etapasiki 2020 m. kovo 10 d. 24:00 val.  2020 m. kovo 17 d. iki 18 val.  
IX etapas iki 2020 m. balandžio 10 d. 24:00 val.    2020 m. balandžio 17 d. iki 18 val.
X etapasiki 2020 m. gegužės 10 d. 24:00 val.  2020 m. gegužės 17 d. iki 18 val.
XI etapasiki 2020 m. birželio 10 d. 24:00 val.  2020 m. birželio 17 d. iki 18 val.   
XII etapasiki 2020 m. birželio 20 d. 24:00 val.  2020 m. birželio 27 d. iki 18 val. 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747