Naujienos

Erasmus+ judumas darbuotojams - sąlygos

logoerasmusplus

Pagal Erasmus+ programą Mykolo Romerio universiteto dėstytojai turi galimybę vykti į trumpalaikius vizitus dėstymo arba mokymosi tikslais (angl. staff mobility for teaching   arba  staff mobility for training), o visi darbuotojai - turi galimybę vykti į trumpalaikius vizitus mokymosi tikslais (angl. staff mobility for training).

Vizito trukmė gali būti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau dėl gaunamo riboto finansavimo, Mykolo Romerio universiteto dėstytojams ir darbuotojams yra  skiriamos dotacijos ne ilgesniam negu 6 dienų (įskaitant kelionę) vizitui. Darbuotojų judumo pagal Erasmus+ programą organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Universiteto rektoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1I-194.

Erasmus+ dėstymo ir mokymosi vizitams lėšos yra skiriamos vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu bei dotacijos sutartimi su Švietimo mainų paramos fondu (finansines ir sutarties taisykles) pagal fiksuotoms normoms taikomus dydžius:

1. Darbuotojų kelionėms:

Kelionės atstumas

Suma

Nuo 100 iki 499 km:

180 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km:

530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km:

820 EUR vienam dalyviui

8000 km arba daugiau:

1100 EUR vienam dalyviui

Pastaba:      „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Kelionės atstumo skaičiuoklė

2. Darbuotojų pragyvenimo išlaidoms:

 

Darbuotojų mobilumas

Priimančioji šalis

 

Suma dienai, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

Nuo 15 iki 60 dienų

Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė

136

95

 Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija, Turkija

119

83

Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija 

102

71

Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija

85

60

Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje

+

nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos

  

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747