Naujienos

D.U.K. ir patarimai

skaidre9

 
Norėdamas dalyvauti atrankoje ir gauti stipendiją Erasmus+ judumui praktikai studentas privalo pats susirasti praktikos vietą. Praktikos metu atlyginimas studentui užsienio įmonėje nemokamas, tačiau Mykolo Romerio universitetas, naudodamas Europos Bendrijos biudžeto, LR valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšas, studentams skiria stipendiją. Stipendija praktikai skiriama tik papildomoms judumo išlaidoms padengti, t. y. kelionės ir draudimo išlaidoms, prireikus užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo priimančiojoje šalyje išlaidoms kompensuoti.    


Kas gali padėti rasti praktikos vietą?
 • Draugai, dėstytojai ir praktikos vadovai, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis ir organizacijomis;
 • Dėstytojai, draugai ir pažįstami, kuriuos sutikote Erasmus+ studijų ar kitų tarptautinių projektų metu;
 • Naudojimasis paieškos sistemomis (pvz. google);
 • Praktikos pasiūlymai www.mruni.eu tinklalapyje.
Kas gali dalyvauti atrankoje Erasmus+ praktikos stipendijai gauti?
 • Visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų MRU studentai:
  Turintys ne daugiau nei vieną akademinę skolą;
  Visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai;
  Pakankamos užsienio kalbos žinios bendrauti ir atlikti praktiką užsienio kalba.
 • Studentai, kurių studijų programose numatyta praktika (stažuotė) /jeigu nėra pakankamai kitų kandidatų paraiškų, fakultetų atrankos komisija gali skirti stipendiją studentui, kurio studijų programoje praktika nėra numatyta. Šiuo atveju Erasmus+ praktika įtraukiama į diplomo priedėlį kaip papildomai pasirinktas dalykas/.
 • Studentai, kurie yra atlikę studijų programose numatytą praktiką (stažuotę). Atrankos komisija turi teisę atrinkti studentą, kuris dar nėra atlikęs studijų programoje numatytos praktikos (stažuotės).
 • Neturintys finansinių įsiskolinimų universitetui (iki paraiškos pateikimo visi finansiniai įsiskolinimai universitetui turi būti sumokėti).
 • Studentai, kurie ankščiau buvo išvykę studijoms ir/ar praktikai pagal Erasmus programą, jeigu bendras jų studijų ir/ar praktikos pagal Erasmus programą laikotarpis sudėjus su nauju planuojamu judumo praktikoms laikotarpiu toje pačioje studijų pakopoje neviršys 12 mėnesių.
 • Visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų universiteto studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika (ne ilgesnė negu 4 mėnesių trukmės) vyks pabaigus studijas universitete. Plačiau - absolventų praktika.
Kokio dydžio yra Erasmus+ praktikos stipendija?
Mėnesinis stipendijos priklauso nuo šalies, kurioje atliekama praktika.
2019/2020 s.m. patvirtinti Erasmus+ praktikų stipendijų dydžiai :
Šalių grupėŠalysErasmus+ stipendijos praktikai dydis per mėn.
1.Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija
700 eurų
2.Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija
650 eurų
3.Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija
600 eurų

Kokioje šalyje galima atlikti praktiką?

Vienoje iš šių šalių: Danija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Airija, Austrija, Italija, Nyderlandų Karalystė, Makedonija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija, Liuksemburgas, Vokietija, Kroatija, Slovėnija, Serbija, Kipras, Malta, Portugalija, Čekija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Rumunija.

Kokios įmonės/organizacijos tinka judumui praktikai?

Tinkama įmonė judumui praktikai – tai organizacija, esanti kitoje Erasmus programoje dalyvaujančioje šalyje ir vykdanti ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jos teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame ji veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis apibrėžimas be verslo įmonių taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Jeigu priimančioji įmonė praktikai yra aukštojo mokslo institucija, studentas negali vykti į šią instituciją ir studijų laikotarpiui – t.y. studentas vyksta išskirtinai tik įgyti darbinės patirties. Studentą siunčiančios šalies viešosios įstaigos užsienyje (kultūriniai institutai ir pan.) gali būti traktuojamos kaip tinkamos įmonės Erasmus praktikai atlikti, jeigu jose užtikrinamas praktikos tarptautiškumo principas (t.y. vykdamas į užsienį praktikantas įgyja papildomos vertės lyginant su panašia praktika savo šalyje). Studentas gali vykti atlikti praktikos ir į savo šalies konsulines ar diplomatines atstovybes (atkreipiame dėmesį, kad LR piliečiai, norintys atlikti praktiką LR ambasadoje ar konsulate privalo gauti leidimą iš Užsienio reilaų ministerijos Apsaugos skyriaus, vadovaujantis Praktikos ir stažuočių atlikimo LR diplomatinėse atstovybėse, konsultinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašu )

Kokios įmonės/organizacijos negali būti Erasmus+ praktikos vieta?
 • Europos Sąjungos institucijos (įskaitant ir Europines agentūras http://europa.eu/institutions/index_lt.htm);
 • Organizacijos arba jų padaliniai, administruojantys ES programas (siekiant išvengti interesų konflikto ir/ar dvigubo finansavimo); 

Kokia galima praktikos trukmė?

Erasmus+ praktikos trukmė – nuo 2 iki 12 mėn. Praktika gali vykti ir vasaros mėnesiais, tačiau studentų praktika privalo baigtis iki rugsėjo 30 d. (absolventų - per 12 mėnesių nuo studijų baigimo) Minimalus 2 mėnesių trukmės judumo praktikai laikotarpis negali būti trumpinamas nei viena diena. Erasmus+ praktikos laikotarpis negali persidengti su judumo studijoms laikotarpiu.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747