Salių užimtumo tvarkaraščiai

Studentų ir darbuotojų dėmesiui!

Visi sporto salės užimtumo tvarkaraščiai jau čia.

Treniruoklių salė jau veikia.

Sveikatos ir sporto centras

For the attention of students and employees!

All and workaut schedules are here.

The gym is already in operation. Welcome


Health and Fitness Center

Dėmesio !

 Į atletinę sporto salę CRII- 104 a. nuo 2019m.sausio 2 d.  pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 iki 14.30 valandos įleidžiami studentai, pasirinkę discipliną :

,, Fizinis rengimas pagal sporto šakas

Nuo 16.00  iki 21.00 val. pirmadieniais- ketvirtadieniais. Penktadieniais, šeštadieniais nuo 9.00 iki 21.00 val. leidžiama sportuoti  studentams, MRU darbuotojams užsiregistravusiems pas budintį.

Sveikatos ir sporto centras

 Attention!

The athletics hall CRII- 104a. from 11 September 2017 Mondays - Thursdays, 8:00am to 2:30 pm.hours entrance for students who choose discipline

,, Physical Training of sports "

From 16.00 to 21.00. Monday to Thursday. Fridays and Saturdays from 9.00 to 21.00. allowed to exercise the students registered with the duty.

Health and fitness centerAtletinės salės darbo laikas: