Sporto pratybų tvarkaraščiai

Studentų ir darbuotojų dėmesiui!

2019m. rudens sesijos studentų sporto pratybų tvarkaraščiai jau čia.

Sveikatos ir sporto centras

For the attention of students and employees!

2019 Autumn session student sports employment schedules here.

Health and Fitness Center

2019 m. rudens sesijos studentų pratybų užimtumo tvarkaraščiai

Dėmesio !

 Į atletinę sporto salę CRIV- 012 a. nuo 2019 m.RUGSĖJO 16  d.  pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 iki 14.30 valandos įleidžiami studentai, pasirinkę discipliną :

,, Sveikatos ugdymas ( pagal pasirinktas sporto šakas)“

Nuo 16.00  iki 21.00 val. pirmadieniais- ketvirtadieniais. Penktadieniais, šeštadieniais nuo 9.00 iki 21.00 val. leidžiama sportuoti  studentams, MRU darbuotojams užsiregistravusiems pas budintį.

Sveikatos ir sporto centras

 Attention!

The athletics hall CRIV- 012a. from 16 September 2019 Mondays - Thursdays, 8:00am to 2:30 pm.hours entrance for students who choose discipline

HEALTH EDUCATION (BY CHOICE OF SPORTS)

From 16.00 to 21.00. Monday to Thursday. Fridays and Saturdays from 9.00 to 21.00. allowed to exercise the students registered with the duty.

Health and fitness centerAtletinės salės CRIV-012 A. darbo laikas: