Sporto pratybų tvarkaraščiai

Studentų ir darbuotojų dėmesiui!

2020 m. pavasario sesijos studentų sporto pratybų tvarkaraščiai jau čia.

Sveikatos ir sporto centras

For the attention of students and employees!

2020 Spring session student sports employment schedules here.

Health and Fitness Center

2020 m. pavasario sesijos studentų pratybų užimtumo tvarkaraščiai

   
 • Centrinių rūmų (II korpuso) CR-II-105 sporto pratybų tvarkaraštis
 • Atletinės gimnastikos (treniruoklių) sporto salė CR-IV-012 a. tvarkaraštis
 • ERASMUS studentų tvarkaraštis
 • Darbuotojų pratybų ir savarankiško  darbo tvarkaraštisDėmesio !

 Į atletinę sporto salę CRIV- 012 a. nuo 2020 m.vasario 3  d.  pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 iki 14.30 valandos įleidžiami studentai, pasirinkę discipliną :

,, Sveikatos ugdymas ( pagal pasirinktas sporto šakas)“

Nuo 16.00  iki 21.00 val. pirmadieniais- ketvirtadieniais. Penktadieniais, šeštadieniais nuo 9.00 iki 21.00 val. leidžiama sportuoti  studentams, MRU darbuotojams užsiregistravusiems pas budintį.

Sveikatos ir sporto centras

 Attention!

The athletics hall CRIV- 012a. from 3 February 2020 Mondays - Thursdays, 8:00am to 2:30 pm.hours entrance for students who choose discipline

HEALTH EDUCATION (BY CHOICE OF SPORTS)

From 16.00 to 21.00. Monday to Thursday. Fridays and Saturdays from 9.00 to 21.00. allowed to exercise the students registered with the duty.

Health and fitness centerAtletinės salės CRIV-012 A. darbo laikas:


 • I-IV paskaitos nuo 8.00 val. iki 14.30val. savarankiškas darbas pagal tvarkaraštį nuo 16.00 val. iki 21.00 val. Sportuoti vienam žmogui draudžiama. Vertingus daiktus neštis su savimi . .Atletic gym is not  allowed for one  person . Do not carry valuable items with you.
 • V-VI savarankiškas darbas pagal tvarkaraštį nuo 8.00 val. iki 21.00 val.
 • VII salė NEDIRBS


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747