PublikacijosSveikatos ir sporto centras
 
2011

Skyrienė V., Bukauskas G., Minkevičius R., Margelienė N., Zalieckas G., Liekis E. Физическое воспитание студентов : научный журнал = Physical education of students : scientific journal. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств. ISSN 2075-5279. 2011, № 3. publikacija

2010

Arūnas Krasauskas, Vytautas Markevičius, Ronaldas Endrijaitis, Vytautas Streckis, Julija Andrejeva, Giedrius Gorianovas, Irena Vitkienė, Aleksas Stanislovaitis Blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų funkcijos kitimas izokinetinio krūvio metu // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 2(77), p. 25-30 : iliustr. [Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus; SPORTDiscus with Full Text] [M.kr. 07S] publikacija

Arūnas Krasauskas, Robertas Veršinskas Оценка выполнения боевых приемов борьбы студентов факультета общественной безопасности // Физическое воспитание студентов : научный журнал = Physical education of students : scientific journal. Харьков : Харьковская государственная академия дизайна и искусств. ISSN 2075-5279. 2010, № 6, p. 36-39. [IndexCopernicus] [M.kr. 07S]

Edmundas Štarevičius, Linas Obcarskas Dziudo ir sambo sporto šakų įtaka būsimųjų statutinių pareigūnų specialiųjų įgūdžių formavimui // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 258-264. [M.kr. 07S]

Edmundas Štarevičius Policijos pareigūno emocinių būsenų pasireiškimas konfliktinėse situacijose // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos "Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos" pranešimų rinkinys (1) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference "Topicalities of ensurance of public securyti" : conference proceedings (1), 2010 06 28 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 1, p. 171-180. [M.kr. 06S]

Gintaras Bukauskas, Romualdas Malinauskas Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 2(77), p. 49-54. [Central & Eastern European Academic Source; IndexCopernicus; SPORTDiscus with Full Text] [M.kr. 06S] publikacija

Gintaras Bukauskas, Romualdas Malinauskas Trenerių konfliktų su sportininkais sprendimo strategijos // Kūno kultūra ir sportas universitete 2010 = Physical culture and sport in Universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-4840. p. 246-248 : lent. [M.kr. 07S]

Rimantas Minkevičius Ciklinių sporto šakų treniruotės struktūra ir periodizacija : studijų knyga. Vilnius : Apostrofa, 2010. 102 p. ISBN 9789955605614. [M.kr. 07S]

Robertas Veršinskas, Gediminas Žukauskas, Eduardas Razgauskas Įvairių profesijų atstovų psichikos sutrikimai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010 [Nr.] (4), p. 301-327. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 06S] publikacija

Robertas Veršinskas, Darius Jankauskas, Česlovas Jocys, Rimas Motuzas, Eugenija Marksienė, Kęstutis Vaičiulis, Algimantas Liausėdas, Gediminas Žukauskas, Kristina Račiukaitytė, Inga Griškova Agresijos požymiai įvairiose Lietuvos žmonių grupėse // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga = Health science : public health, medicine, nursing. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, Nr. 2(68), p. 3034-3123 : lent. [IndexCopernicus] [M.kr. 10B]

RobertasVeršinskas , Aurelija Morkūnienė Policijos specialiųjų priemonių panaudojimo aspektai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010 [Nr.] (4), p. 124-135. [CEPOL Research and Science Database] [M.kr. 01S] publikacija

Šarūnas Sakalauskas Fizinio aktyvumo pagrindai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas, 2010. 46 p. [M.kr. 07S] publikacija

Šarūnas Sakalauskas, Giedrius Gorianovas, Vytautas Streckus, Albertas Skurvydas, Julija Andrejeva, Irena Vitkienė Ar pakartotas fizinis krūvis panašiai veikia vyrų ir moterų motorinę sistemą? // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 1(76), p. 37-44. [Central & Eastern European Academic Source; SPORTDiscus with Full Text; IndexCopernicus] [M.kr. 07S] publikacija

Šarūnas Sakalauskas Jaunųjų krepšininkų rengimo studija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 116 p. : iliustr. ISBN 9789955191834. [M.kr. 07S]

Šarūnas Sakalauskas, Vytautas Markevičius Didelio meistriškumo krepšininko fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo, psichomotorikos ir kraujotakos rodiklių kaita per šešerius metus.Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644 2010, Nr. 4(79). p. 71-76. publikacija

Vytautas Markevičius, Vida Ivaškienė, Adolfas Liaugminas, Saulius Liaugminas, Dainius Daukšas, Kęstutis Raškevičius, Vladas Juknevičius Graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų priešvaržybinė būsena // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, Nr. 3(78), p. 29-33. [IndexCopernicus; SPORTDiscus with Full Text] [M.kr. 07S] publikacija

Vytautas Markevičius, Jurgita Čepelionienė Čepelionienė, Jurgita [Čepelionienė, J.]; Ivaškienė, V.. Mykolo Romerio universiteto studentų fizinių aktyvumo motyvacija // Kūno kultūra ir sportas universitete 2010 = Physical culture and sport in Universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-4840. p. 249-251. [M.kr. 07S]

Vytautas Markevičius, V. Ivaškienė, D. Daukšas, L. Kšanauskienė, S. Liaugminas, A. Grincevičius, K. Raškevičius Kikboksininkų ir karatė kovotojų priešvaržybinė būsena // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : individualių sporto šakų katedros mokslinė konferencija : LKKA Orientavimosi sporto specializacijai - 25 metai! : 2010 m. gruodžio 16 d, Kaunas / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010. ISBN 9786098040517. P. 75-76. [M.kr. 07S]

2009

Robertas Veršinskas , Aurelija Morkūnienė Konfliktiškumas Mykolo Romerio universiteto ir Viešojo saugumo fakulteto krepšinio komandose // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2009, Nr. 3(16), p. 33-40 : lent. [IndexCopernicus; CEEOL] [M.kr. 03S] publikacija

Robertas Veršinskas, Dovydas Ivanovas, Algirdas Muliarčikas Kovinių imtynių veiksmų vertinimo kriterijai organizuojant M.Romerio universiteto viešojo saugumo fakulteto studentų čempionatus // Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės : jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje : Mokslinės konferencijos, įvykusios 2009 m. balandžio 16 d, pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. ISBN 9789986503866. P. 311-325. [M.kr. 07S]

Šarūnas Sakalauskas, Linas Bartaševičius, Albertas Skurvydas, Ramutis Kairaitis Vienkartinių dinaminių ir izometrinių pratybų poveikis keturgalvio šlaunies raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo savybėms // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2009, Nr. 4(75), p. 24-29. [IndexCopernicus; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas); SPORTDiscus with Full Text] [M.kr. 07S]Skyrienė, Valentina; Sibik, Teresa. Analysis on the efficiency of the swim start improvement program // Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis=Abstracts of the Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences, Tartu, Estonia, 7-9 April, 2011. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2011, vol. 16 (Supplement), p. 136.Skyrienė, Valentina. Старт пловца: проблемы, поиски, решения // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. Харкiв : ХДАДМ (ХХПI). ISSN 1818-9172. 2011, № 6, p. 119-122. http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-06/11svvpsd.pdf


Atgal

Įvedama į bendrą MRU sistemą.

Skyrienė, Valentina (2011). Старт пловца: проблемы, поиски, решения. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. ISSN 1818-9172 2011, № 6. p. 119-122.

Skyrienė, Valentina Bukauskas, Gintaras Skyrius, Evaldas Margelienė, Nina Lazdauskas, Petras (2011). Физическая подготовленность студентов в контексте реформы высшего образования. Развитие физической культуры и спорта : социокультурный психолого-педагогический и медицинский аспекты : материалы Всероссийской иаучно-практической конференции с международным участием (25 декабря 2011 года, г. Самара) / Министерство образования и науки Российской Федер P. 80-89.

Skyrienė, Valentina, Skyrius, Evaldas (2012). Ability to breathe in an unfamiliar environment as a factor success of primary teaching swimming. Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. ISBN 9786098040708 p. 199.

Vytautas Markevičius Grincevičius, A.; Ivaškienė, V.; Liaugminas, A.; Liaugminas, S.; Kšanauskienė, L.; Raškevičius, K.; Markevičius, Vytautas [Merkevičius, V.]. Skirtingo meistriškumo graikų-romėnų imtynininkų sportinės veiklos motyvacija // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : mokslinė konferencija : konferencija skirta LKKA 75-mečiui ir plaukimo sporto bazės 50-mečiui : 2009 m. gruodžio 4 d, Kaunas / Lietuvos kūno kultūros akademija. Individualių sporto šakų katedra. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009. ISBN 9789955622987. p. 39-40.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747