Projektų rengimo ir administravimo tvarka

Projektų paraiškų rengimo tvarka:
Iniciatorius, planuojantis rengti projekto paraišką, užpildo prašymą (toliau – Prašymas) pagal nustatytą formą lietuvių arba anglų kalba.

Prašymo pateikimo terminai:
   1. ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki projekto paraiškos finansuojančios institucijos nustatyto pateikimo termino, jeigu kvietimas teikti projektų paraiškas galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų;
   2. ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki projekto paraiškos finansuojančios institucijos nustatyto pateikimo termino, jeigu kvietimas teikti projektų paraiškas galioja mažiau nei 60 kalendorinių dienų.
   3. ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki projekto paraiškos finansuojančios institucijos nustatyto pateikimo termino, jeigu kvietimas teikti projektų paraiškas galioja mažiau nei 15 kalendorinių dienų.
   2. Užpildyta Prašymo forma siunčiama elektroniniu paštu Projektų skyriaus darbuotojui, kuris gautą prašymą užregistruoja ir įkelia į Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS). Projekto paraiškos iniciatoriaus elektroniniu laišku atsiųsta užpildyta Prašymo forma laikoma pateikta tinkamai.  
   3. DVS prašymą vizuoja Universiteto struktūrinio padalinio, kurio vardu teikiama paraiška, vadovas. Jeigu yra numatytas finansinis institucinis įnašas, prašymą be išvardintų asmenų papildomai vizuoja Universiteto vyriausiasis buhalteris.
   4. Galutinį sprendimą, atsižvelgdamas į vizavimo metu išsakytas pastabas, priima studijų ir mokslo prorektorius.  

Paraiškų teikimą, įgyvendinimą, atsiskaitymą ir kt. procesus reglamentuoja Mykolo Romerio universiteto projektų ir užsakomųjų paslaugų teikimo ir valdymo tvarka.    

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747