Tarptautiniai projektai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VYKDOMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

ERASMUS+ Jean Monnet tinklai


Projektas „Imigracijos ir prieglobsčio Odysseus Monnet tinklas (angl. Odysseus-Monnet Network for Immigration and Asylum)“ (565754-EPP-1-2015-1-BE-EPPJMO-NETWORK). Projekto koordinatorius – Briuselio laisvasis universitetas (Belgija). Projekto veiklų vadovas MRU - prof. dr. Lyra Jakulevičienė. Projekto trukmė : 2015 m. – 2019 m.

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 - Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimas

Projektas „Aukštojo mokslo internacionalizacijos didinimas Moldavijoje (angl. Elevating Internationalization of Higher Education in Moldova)” (573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Projekto koordinatorius – Moldavijos ekonomikos studijų akademija (Moldavija). Projekto veiklų vadovas MRU – Audra Dargytė Burokienė. Projekto trukmė : 2016 m. – 2019 m.

Projektas „Kokybės užtikrinimo stiprinimas Kambodžos universitetuose (angl. Strengthening Quality Assurance in Cambodian Universities)“ (586436-EPP-1-2017-1-KH-EPPKA2-CBHE-JP). Projekto koordinatorius – Phnom Penh karališkasis universitetas (Kambodža). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Žaneta Simanavičienė. Projekto trukmė : 2017 m. – 2020 m.

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 – Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje


Projektas „Mediacijos nuotolinio mokymosi platforma (angl. Online Study Platform on Mediation)“ (2016-1-LV01-KA203-022660). Projekto koordinatorius – Turibos universitetas (Latvija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Natalija Kaminskienė. Projekto trukmė: 2016 m. – 2019 m.

Projektas „Europos akademinio vientisumo tinklas (angl. European Network for Academic Integrity)“ (2016-1-CZ01-KA203-023949). Projekto koordinatorius - Mendelio universitetas (Čekijos Respublika). Projekto veiklų vadovas MRU – Inga Gaižauskaitė. Projekto trukmė: 2016 m. – 2019 m.

Projektas „Inovatyvūs praktiškumo ir poveikio sprendimai, susiję su pabėgėlių ir migrantų švietimu (angl. Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education)“ (2017-1-HR01-KA203-035359). Projekto koordinatorius – Osijeko universitetas (Kroatija). Projekto veiklų vadovas MRU – Inga Mickevičiūtė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2019 m.

Projektas „Nauja sporto vadybos karta Europoje (angl. New Age of Sport Management Education in Europe)“ (2017-1-DK01-KA203-034270). Projekto koordinatorius – Šiaurės Danijos universitetas (Danija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2019 m.

Projektas „Gyvenamosios vaiko priežiūros įgaliojimas per tarpprofesinį mokymąsi (angl. Empowering Residential Child Care through Interprofessional Learning)” (2018-1-FI01-KA203-047242). Projekto koordinatorius – Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Alina Petrauskienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2021 m.

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 – Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje


Projektas „Profesinės kultūros ir kalbos poreikis (angl. Vocationaly Orientated Culture and Language in Need)“ (2017-1-IE01-KA202-025710). Projekto koordinatorius – Tralee Technologijos institutas (Airija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Birutė Pranevičienė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2019 m.

Projektas „Dalinis sertfikavimas profesinės informacijos saugumo srityje (angl. Partcertification in the professional field of Information Security)” (2018-1-DE02-KA202-005218). Projekto koordinatorius – Bayreuth universitetas (Vokietija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Irena Žemataitytė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2021 m.

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 – Strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje

Projektas „Su vieta susiję žaidimai - šiuolaikinis, originalus ir novatoriškas senjorų mokymo ir mokymosi metodas (angl. Location-based Games as a Contemporary, Original, and Innovative Method of Seniors' Teaching and Learning)“ (2017-1-PL01-KA204-038869). Projekto koordinatorius – Mokslo publikavimo fondas (Lenkija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Irena Žemataitytė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2020 m.

ERASMUS+ Aukštojo mokslo strateginės partnerystės (Sektorių įgūdžių sąjungos)

Projektas „Sporto ir fizinio aktyvumo Europos sektorių įgūdžių sąjunga (angl. European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity)“ (575668-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N). Projekto koordinatorius – Europos sporto ir darbo observatorija (Prancūzija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2016 m. – 2019 m.

ERASMUS+ Sportas. Bendradarbiavimo partnerystė

Projektas „Gero valdymo stiprinimas savanoriškai dirbančių valdybos narių e-mokymosi pagalba (angl. Good Governance Enhancement through e-Learning for Volunteer Board Members)“ (590680-EPP-1-2017-1-CY-SPO-SCP). Projekto koordinatorius – Kipro sporto organizacija (Kipras). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m.

Projektas „Investicijos į sportą sveikesnei Europos visuomenei (angl. Investments in Sports for a Healthier European Society)“ (2017-2588/001-001). Projekto koordinatorius – Kroatijos olimpinis komitetas (Kroatija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m.

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „HORIZONTAS 2020”

Projektas „Strateginės pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų programos Europoje (angl. Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe)” (830892). Projekto koordinatorius – Prancūzijos alternatyvios energijos ir atominės energijos komisariatas (Prancūzija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Regina Valutytė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m.

Projektas „Visuomenės mokslo dalijimosi, iniciacijų ir mokymosi platforma Europoje (angl. The Platform for Sharing, Initiating, and Learning Citizen Science in Europe)” (824580). Projekto koordinatorius – Gamtos istorijos muziejus - Berlyno Humboldto universiteto Leibnizo evoliucijos ir biologinės įvairovės tyrimų institutas (Vokietija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Monika Mačiulienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m.

Projektas „Teisės, mokslo ir technologijų jungtinė doktorantūra: visos interneto teisės (angl. Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything)“ (814177). Projekto koordinatorius – Bolonijos universitetas (Italija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Mindaugas Kiškis. Projekto trukmė: 2019 m. – 2023 m.

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „HORIZONTAS 2020”. „ERA-NET Cofund“ programa


Projektas „Miestų biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros valdymas siekiant padidinti miesto atsparumą (angl. Managing Urban Biodiversity and Green Infrastructure to Increase City Resilience)“ (S-BIODIVERSA-17-1). Projekto koordinatorius – Koimbros aukštoji žemės ūkio mokykla (Portugalija). Projekto veiklų vadovas MRU – dr. Ieva Misiūnė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2020 m.

Projektas „ICT naudojimas kuriant bendrosios įtraukties viešąsias vietas (angl. Using ICT for Co-Creation of inclusive public Places)“ (S-ENSUF-17-1). Projekto koordinatorius – Lucofona universitetas (Portugalija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Aelita Skaržauskienė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2020 m.

ES programa „Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa”

Projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: aukštų duomenų apsaugos standartų, kaip pagrindinio teisingo vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnio, skatinimas (angl. Solving Privacy Paradox: Promoting High Standards of Data Protection as a Fundamental Right and Central Factor of Consumer Trust in Digital Economy)” (814754). Projekto koordinatorius – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) (Lietuva). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Rūta Lazauskaitė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m.

Projektas „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas (angl. Reduction of Gender Pay Gap)“ (820731). Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuva). Projekto veiklų vadovas MRU – dr. Eglė Krinickienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m.

ES programa „Teisingumo programa“

Projektas „Spaudimo veiksmų įvairovė vykdant tarptautinį skolų išieškojimą ES (angl. Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU)” (831628). Projekto koordinatorius – Mariboro universitetas (Slovėnija). Projekto veiklų vadovas MRU – dr. Darius Bolzanas. Projekto trukmė: 2019 m. – 2021 m.

Projektas „Bendradarbiavimo vystymas tarp mediatorių ir teisininkų (angl. Cooperation Development among Mediators and Lawyers)“ (854024). Projekto koordinatorius – Turibos universitetas (Latvija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Natalija Kaminskienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m.

Europos Komisija. Migracijos srities ES fondai. Vidaus saugumo fondo policijai programa

Projektas „Teisėsaugos technologijų naujovių konsolidavimas kovojant su narkotikų platinimo nusikaltimais internete (angl. Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes)“ (822616). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – Evaldas Bružė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m.

Šiaurės ministrų tarybos bendroji programa „Nordplus“. Paprogramė „Aukštasis mokslas“

Projektas „Šiaurės teisės tinklas 2018 (angl. Nordic Law Network 2018)“ (NPHE- 2018/10252). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – prof. dr. Regina Valutytė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2019 m.

Projektas „Šiaurės teisės tinklas 2019 (angl. Nordic Law Network 2019)“ (NPHE- 2019/10357). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – prof. dr. Regina Valutytė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2020 m.

ES teritorinio bendradarbiavimo programa. INTERREG Europe programa

Projektas „Verslumas bendradarbiaujant atskiroms teritorijoms miestuose (angl. Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities)“ (PG105321). Projekto koordinatorius – Amsterdamo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Žilvinas Židonis. Projekto trukmė: 2018 m. – 2022 m.

Philip Morris International Management SA finansavimas

 Projektas „Neteisėtos tabako apyvartos ir korupcijos, pinigų plovimo ir organizuoto nusikalstamumo tarpusavio priklausomybė (angl. Interdependence between illegal trade in tobacco and corruption, money laundering and organised crime)“ (PRC-9). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – prof. dr. Ligita Gasparėnienė. Projekto trukmė: 2019 m.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747