Tarptautiniai projektai

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 - Aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimas

Projektas „Aukštojo mokslo internacionalizacijos didinimas Moldavijoje (ELEVATE) (angl. Elevating Internationalization of Higher Education in Moldova)” (573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Projekto koordinatorius – Moldavijos ekonomikos studijų akademija (Moldavija). Projekto veiklų vadovas MRU – Audra Dargytė Burokienė. Projekto trukmė: 2016 m. – 2020 m. Išsamiau.

Projektas „Kokybės užtikrinimo stiprinimas Kambodžos universitetuose (SICA) (angl. Strengthening Quality Assurance in Cambodian Universities)“ (586436-EPP-1-2017-1-KH-EPPKA2-CBHE-JP). Projekto koordinatorius – Phnom Penh karališkasis universitetas (Kambodža). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Žaneta Simanavičienė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2020 m. Išsamiau.

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 – Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje

Projektas „Skaitmenintas tėvų švietimas vaikų apsaugai (DEPCIP) (angl. Digitised Education of Parents for Children Protection)“ (2019-1-TR01-KA204-077577). Projekto koordinatorius - Kutahya Dumlupinar universitetas (Turkija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. J. Pivorienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m. Išsamiau.

Projektas „Gyvenamosios vaiko priežiūros įgaliojimas per tarpprofesinį mokymąsi (ERCCI) (angl. Empowering Residential Child Care through Interprofessional Learning)” (2018-1-FI01-KA203-047242). Projekto koordinatorius – Turku taikomųjų mokslų universitetas (Suomija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Alina Petrauskienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2021 m. Išsamiau.

Projektas „Tarpdisciplininių bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo įgūdžių ugdymas (DISCOM) (angl. Development of Interdisciplinary skills for cooperation and conflict management)“ (2019-1-LV01-KA203-060423). Projekto koordinatorius – Turiba universitetas (Latvia). Projekto veiklų vadovas MRU - Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2020 m. Išsamiau.

ERASMUS+ Antras pagrindinis veiksmas KA2 – Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje

Projektas „Dalinis sertfikavimas profesinės informacijos saugumo srityje (TeBelSi) (angl. Partcertification in the professional field of Information Security)” (2018-1-DE02-KA202-005218). Projekto koordinatorius – Bayreuth universitetas (Vokietija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Irena Žemataitytė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2021 m. Išsamiau.

ERASMUS+ Sportas. Bendradarbiavimo partnerystė

Projektas „Gero valdymo stiprinimas savanoriškai dirbančių valdybos narių e-mokymosi pagalba (GReFORM) (angl. Good Governance Enhancement through e-Learning for Volunteer Board Members)“ (590680-EPP-1-2017-1-CY-SPO-SCP). Projekto koordinatorius – Kipro sporto organizacija (Kipras). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m. Išsamiau.

Projektas „Investicijos į sportą (iSport) (angl. Investments in Sports)“ (2017-2588/001-001). Projekto koordinatorius – Kroatijos olimpinis komitetas (Kroatija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m. Išsamiau.

ERASMUS+ Sportas 2019

Projektas „Ekonominis savanoriškos veiklos sporte aspektas (EVIS) (angl. Economic dimension of volunteering in sport)“ (613227-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SCP). Projekto koordinatorius – Kroatijos olimpinis komitetas (Kroatija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2020 m. – 2022 m. Išsamiau.

ES BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020”

Projektas „Strateginės pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų programos Europoje (SPARTA) (angl. Strategic Programs for Advanced Research and Technology in Europe)” (830892). Projekto koordinatorius – Prancūzijos alternatyvios energijos ir atominės energijos komisariatas (Prancūzija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Regina Valutytė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m. Išsamiau.

Projektas „Visuomenės mokslo dalijimosi, iniciacijų ir mokymosi platforma Europoje (EU-Citizen.Science) (angl. The Platform for Sharing, Initiating, and Learning Citizen Science in Europe)” (824580). Projekto koordinatorius – Gamtos istorijos muziejus - Berlyno Humboldto universiteto Leibnizo evoliucijos ir biologinės įvairovės tyrimų institutas (Vokietija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Monika Mačiulienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m. Išsamiau.

Projektas „Teisės, mokslo ir technologijų jungtinė doktorantūra: visos interneto teisės (LAST-JD-RIoE) (angl. Law, Science and Technology Joint Doctorate: Rights of the Internet of Everything)“ (814177). Projekto koordinatorius – Bolonijos universitetas (Italija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Mindaugas Kiškis. Projekto trukmė: 2019 m. – 2023 m. Išsamiau.

ES BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMA „HORIZONTAS 2020”. „ERA-NET COFUND“ PROGRAMA

Projektas „Miestų biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros valdymas siekiant padidinti miesto atsparumą (URBANGAIA) (angl. Managing Urban Biodiversity and Green Infrastructure to Increase City Resilience)“ (S-BIODIVERSA-17-1). Projekto koordinatorius – Koimbros aukštoji žemės ūkio mokykla (Portugalija). Projekto veiklų vadovas MRU – dr. Ieva Misiūnė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2020 m. Išsamiau.

ES PROGRAMA „TEISIŲ, LYGYBĖS IR PILIETIŠKUMO PROGRAMA”

Projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: aukštų duomenų apsaugos standartų, kaip pagrindinio teisingo vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnio, skatinimas (SolPriPa) (angl. Solving Privacy Paradox: Promoting High Standards of Data Protection as a Fundamental Right and Central Factor of Consumer Trust in Digital Economy)” (814754). Projekto koordinatorius – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) (Lietuva). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Rūta Lazauskaitė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m. Išsamiau.

Projektas „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimas (GenderGAP) (angl. Reduction of Gender Pay Gap)“ (820731). Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuva). Projekto veiklų vadovas MRU – dr. Eglė Krinickienė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m. Išsamiau.

ES PROGRAMA „TEISINGUMO PROGRAMA“

Projektas „Spaudimo veiksmų įvairovė vykdant tarptautinį skolų išieškojimą ES (EU-En4s) (angl. Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU)” (831628). Projekto koordinatorius – Mariboro universitetas (Slovėnija). Projekto veiklų vadovas MRU – dr. Darius Bolzanas. Projekto trukmė: 2019 m. – 2021 m. Išsamiau.

Projektas „Bendradarbiavimo vystymas tarp mediatorių ir teisininkų (CoDeMaL) (angl. Cooperation Development among Mediators and Lawyers)“ (854024). Projekto koordinatorius – Turibos universitetas (Latvija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Agnė Tvaronavičienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2022 m. Išsamiau.

EUROPOS KOMISIJA. MIGRACIJOS SRITIES ES FONDAI. VIDAUS SAUGUMO FONDO POLICIJAI PROGRAMA

Projektas „Teisėsaugos technologijų naujovių konsolidavimas kovojant su narkotikų platinimo nusikaltimais internete (LionDC) (angl. Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes)“ (822616). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – Evaldas Bružė. Projekto trukmė: 2018 m. – 2020 m. Išsamiau.

ŠIAURĖS MINISTRŲ TARYBOS BENDROJI PROGRAMA „NORDPLUS“. PAPROGRAMĖ „AUKŠTASIS MOKSLAS“

Projektas „Šiaurės teisės tinklas 2019 (angl. Nordic Law Network 2019)“ (NPHE- 2019/10357). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – prof. dr. Regina Valutytė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2020 m.

ES TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA. INTERREG EUROPE PROGRAMA

Projektas „Verslumas bendradarbiaujant atskiroms teritorijoms miestuose (ABCitiEs) (angl. Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities)“ (PG105321). Projekto koordinatorius – Amsterdamo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Žilvinas Židonis. Projekto trukmė: 2018 m. – 2022 m. Išsamiau.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA FINANSAVIMAS

Projektas „Neteisėtos tabako apyvartos ir korupcijos, pinigų plovimo ir organizuoto nusikalstamumo tarpusavio priklausomybė (PhilipMoris) (angl. Interdependence between illegal trade in tobacco and corruption, money laundering and organised crime)“ (PRC-9). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – prof. dr. Ligita Gasparėnienė. Projekto trukmė: 2019 m. – 2020 m. Išsamiau.

EAA IR NORVEGIJOS DOTACIJŲ FONDAS REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

Projektas Teisėjo portretas - daugialypis kompetencijų modelis, taikytinas teisėjų įvertinimo, paaukštinimo ir atrankos procedūrų metu (angl. "The Portrait of a Judge" - a multi-dimensional model of competencies to be measured during the procedures of selection, evaluation and promotion of judges") (2018-1-0662). Projekto vadovas - doc. dr. Salvija Mulevičienė. Projekto trukmė: 2020 m. – 2023 m.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747