Pasibaigę projektaiProjektas „Moterų, patyrusių smurtą artimuose santykiuose, tapatumas ir potrauminis augimas: atsparumo, įveikos ir socialinės paramos vaidmuo“ (INTEGRO) Nr. P-MIP-17-8, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti.  Išsamiau.

Projektas „Psichologiniai vizualinės socialinės reklamos efektyvumo veiksniai“ (ViSoRe) Nr. P-MIP-17-325, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas pagal VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2017-2020 metais įgyvendinti. Išsamiau.

Projektas „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija” (ETAV) Nr. MOD-17029, finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“. Išsamiau.

Projektas „Baigiamųjų kursų studentų pasitenkinimas studijomis“ finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2018 – 2020 metų strateginio veiklos plano programą „Studijų ir mokslo plėtra“ programą „Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektai 2018 metais“. Išsamiau.

Projektas „Studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose“ (IN CORPORE) Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0012, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“. Išsamiau.

Projektas „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas“ (gerapraktika.lt) Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Išsamiau.

Projektas „Imigracijos ir prieglobsčio Odysseus Monnet tinklas (angl. Odysseus-Monnet Network for Immigration and Asylum)“ (565754-EPP-1-2015-1-BE-EPPJMO-NETWORK). Projekto koordinatorius – Briuselio laisvasis universitetas (Belgija). Projekto veiklų vadovas MRU - prof. dr. Lyra Jakulevičienė. Projekto trukmė: 2015 m. - 2019 m.

Projektas „Mediacijos nuotolinio mokymosi platforma (angl. Online Study Platform on Mediation)“ (2016-1-LV01-KA203-022660). Projekto koordinatorius – Turibos universitetas (Latvija). Projekto veiklų vadovas MRU – doc. dr. Natalija Kaminskienė. Projekto trukmė: 2016 m. - 2019 m.

Projektas „Europos akademinio vientisumo tinklas (angl. European Network for Academic Integrity)“ (2016-1-CZ01-KA203-023949). Projekto koordinatorius - Mendelio universitetas (Čekijos Respublika). Projekto veiklų vadovas MRU – Inga Gaižauskaitė. Projekto trukmė: 2016 m. - 2019 m.

Projektas „Inovatyvūs praktiškumo ir poveikio sprendimai, susiję su pabėgėlių ir migrantų švietimu (angl. Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education)“ (2017-1-HR01-KA203-035359). Projekto koordinatorius – Osijeko universitetas (Kroatija). Projekto veiklų vadovas MRU – Inga Mickevičiūtė. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.

Projektas „Nauja sporto vadybos karta Europoje (angl. New Age of Sport Management Education in Europe)“ (2017-1-DK01-KA203-034270). Projekto koordinatorius – Šiaurės Danijos universitetas (Danija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.

Projektas „Profesinės kultūros ir kalbos poreikis (angl. Vocationaly Orientated Culture and Language in Need)“ (2017-1-IE01-KA202-025710). Projekto koordinatorius – Tralee Technologijos institutas (Airija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Birutė Pranevičienė. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.

Projektas „Su vieta susiję žaidimai - šiuolaikinis, originalus ir novatoriškas senjorų mokymo ir mokymosi metodas (angl. Location-based Games as a Contemporary, Original, and Innovative Method of Seniors' Teaching and Learning)“ (2017-1-PL01-KA204-038869). Projekto koordinatorius – Mokslo publikavimo fondas (Lenkija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Irena Žemataitytė. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.

Projektas „Sporto ir fizinio aktyvumo Europos sektorių įgūdžių sąjunga (angl. European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity)“ (575668-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N). Projekto koordinatorius – Europos sporto ir darbo observatorija (Prancūzija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Vilma Čingienė. Projekto trukmė: 2016 m. - 2019 m.

 Projektas „Šiaurės teisės tinklas 2018 (angl. Nordic Law Network 2018)“ (NPHE- 2018/10252). Projekto koordinatorius – Mykolo Romerio universitetas (Lietuva). Projekto vadovas – prof. dr. Regina Valutytė. Projekto trukmė: 2018 m. - 2019 m.

Projektas „Azijos bendruomenė: kultūriniai, politiniai ir ekonominiai aspektai" (angl. Asian Community: Cultural, Political and Economics Aspects)“ (2019-06-28Nr. 4A(8.8-321_-478), remiamas One Asia Foundation fondo. Projekto vadovė – Audra Dargytė Burokienė. Projekto trukmė: 2019 m.

Projektas „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021), vykdomas pagal 2014 –2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-esfa-k-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto vadovė – Agata Katkonienė. Projekto trukmė: 2018 m. - 2019 m.

Projektas „Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai)“ (Nr. Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022), vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731/PRC-58 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto vadovė – dr. Nomeda Gudelienė. Projekto trukmė: 2018 m. - 2019 m.

Projektas „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone)“ (Nr. Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019), vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731/PRC-59 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto vadovė – dr. Nomeda Gudelienė. Projekto trukmė: 2018 m. - 2019 m.    

Projektas „Diskurso ryšiais anotuoto tekstyno, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimas aukštesnio lygio užsienio kalbos mokymui(si)“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0144), vykdoma pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto vadovė – dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.    

Projektas „Jaunuolių finansinių gebėjimų raidos mechanizmai (DEFINE)“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0156), vykdoma pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto vadovas – dr. Rimantas Vosylis. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.      

 Projektas „Naujasis mokslinis žinojimas: filosofiniai, politiniai ir ideologiniai iššūkiai“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0154), vykdoma pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto vadovas – doc. dr. Evaldas Juozelis. Projekto trukmė: 2017 m. - 2019 m.

Projektas „ICT naudojimas kuriant bendrosios įtraukties viešąsias vietas (C3PLACES) (angl. Using ICT for Co-Creation of inclusive public Places)“ (S-ENSUF-17-1). Projekto koordinatorius – Lucofona universitetas (Portugalija). Projekto veiklų vadovas MRU – prof. dr. Aelita Skaržauskienė. Projekto trukmė: 2017 m. – 2020 m.  Išsamiau.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747