Informacijos apie paraišką peržiūra

Paraiskos Nr.
VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-114
Projekto tipas
Nacionalinis
Projekto veiklos pobudis
Mokslo
Projekto pavadinimas
Prasmės struktūros
Programa /fondas
2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Planuojama projekto pradzia
2010-12-01
Planuojama projekto pabaiga
2013-11-30
Planuojama projekto verte
603572 LT
Planuojami rezultatai
Projekto vadovas
Andrius Bielskis
Mykolo Romerio Universitetas yra
Pareiškėjas
Prioritetas
Priemonė
Projekto pavadinimas originalo kalba
The Structures of Meaning
Planuojama bendra projekto vertė
603572
MRU nuosavas indėlis
MRU tenkanti dalis iš bendros projekto vertės
Projekto paraiškos tikslas
Akademinė filosofija šiandien tapo dar viena siaura disciplina, kuri arba sprendžia giliai specializuotas problemas griežtos analitinės kalbos dėka, arba skleidžiasi kaip didžiųjų filosofų komentavimas. Tai, žinoma, iš dalies neišvengiama mokslų specializacijos pasekmė. Tačiau filosofija, kaip ji susiformavo Antikinėje Graikijoje, buvo žymiai daugiau nei ji yra šiandien. Filosofija reiškė ne tik alternatyvų gyvenimo būdą, bet buvo giliai vertybiška, polemiška, o sykiu vieša (politiška). Viena iš šio tyrimo prielaidų yra grįsta įsitikinimu, kad nūdienos akademinės filosofijos tendencija – gilėjanti filosofijos specializacija bei jos tapimas beveik neprieinama išsilavinusiai nefilosofei – yra gilesnio Europos kultūros ir mokslo istorinio proceso padarinys. Projekto vienas iš tikslų bus aprašyti šį istorinį procesą, atskleidžiant Europos kultūroje ir filosofinėje tradicijoje gilėjančias nihilizmo tendencijas (suprantant nihilizmą prasmės entropijos prasme), o sykiu atskleisti svarbiausias šio proceso kultūrines priežastis. tyrimu bus siekiama filosofinę prasmės problemą analizuoti šiuolaikinio aristotelizmo filosofinės tradicijos kontekste. Tai bus prasmingo gyvenimo praktikų ir struktūrų aprašymas, o sykiu bandymas ištirti, kiek jos yra galimos postmodernios socioekonominės realybės kontekste. Tyrimo metu bus atliekama išsami fenomenologinė trijų prasmės struktūrų analizė: filosofijos, meno ir verslo. Tyrimas remsis ne tik hermeneutine tekstų analize, bet ir giluminiu interviu apie filosofijos ir meno prasmę su pasaulyje garsiais filosofais ir menininkais.
Planuojami rezultatai
1. Monografijos (lietuvių ir anglų k.) - 2 2. Mokslo straipsniai - 2 3. Pranešimai mokslo konferencijose/seminaruose - 4
Paraiškos pateikimo data
2010-03-01
Vertinimo rezultatai
Laimėta
Projekto patvirtinimo data
Planuojami rezultatai
1. Monografijos (lietuvių ir anglų k.) - 2 2. Mokslo straipsniai - 2 3. Pranešimai mokslo konferencijose/seminaruose - 4
Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747