Prašymai

Svarbi informacija - prašymus  Personalo tarnybai prašome pateikti prieš 10 darbo dienų!

 • Administracijai, aptarnaujantiems bei ūkio darbuotojams:

  • prašymas priimti į darbą
  • prašymas priimtį į darbą (pagal terminuotą darbo sutartį, pvz.: vaiko priežiūros atostogų metu ir pan.) 
  • prašymas perkelti į kitas pareigas 
  • prašymas sudaryti susitarimą dėl papildomo darbo  
  • prašymas pratęsti darbo sutartį
  • prie prašymų pateikiami dokumentai
 • Mokslo pedagoginiam personalui:

  • prašymas dalyvauti konkurse  
  • prašymas priimti į darbą (mokslo metams)
  • prašymas perkelti (pakeisti darbo sutarties sąlygas)
  • prašymas sudaryti susitarimą dėl papildomo darbo 
  • prašymas pratęsti darbo sutartį
  • prie prašymų pateikiami dokumentai
 • Bendri:

  • prašymas komandiruoti
  • prašymas suteikti kasmetines atostogas  
  • prašymas suteikti kasmetines atostogas (turint susitarimą dėl papildomo darbo)
  • prašymas suteikti tikslines (mokymosi) atostogas
  • prašymas suteikti vaiko priežiūros atostogas
  • prašymas atleisti iš užimamų pareigų (darbo)
  • prašymas pakeisti pavardę   
  • prašymas suteikti papildomą poilsio dieną
  • prašymas suteikti nemokamas atostogas
  • prašymas suteikti tėvystės atostogas
  • prašymas leisti dirbti nuotoliniu būdu
 • Prašymai išduoti pažymas:

  • apie einamas pareigas 
  • apie darbo laiką
  • apie mokslinio pedagoginio darbo stažą
  • apie darbo stažą
 • Įmokos (įkainiai) už Mykolo Romerio universiteto išduodamas pažymas (Įmokos pervedamos į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą Nr.LT857300010002492590, Swedbank AB), SWIFT KODAS HABALT22

          Pretendentų dėstytojų pareigoms anketos:

  • anketa MRU profesoriaus pareigoms
  • anketa MRU profesoriaus pareigoms (praeitą semestrą nedirbusiems MRU)     
  • anketa MRU docento pareigoms     
  • anketa MRU docento pareigoms(praeitą semestrą nedirbusiems MRU)   
  • anketa MRU lektoriaus pareigoms     
  • anketa MRU lektoriaus pareigoms(praeitą semestrą nedirbusiems MRU) 
  • anketa MRU asistento pareigoms    
  • anketa MRU asistento pareigoms(praeitą semestrą nedirbusiems MRU)
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747