Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų pareigybių reikalavimai

  • Mykolo Romerio universiteto kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai (Senato 2014-06-30 nutarimo Nr.1SN-54 aktuali redakcija) doc*
  • Mykolo Romerio universiteto kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai (Senato 2012-05-31 nutarimas Nr.1SN-53)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747