Konkursai pareigoms

    

Mykolo Romerio universitetas skelbia atranką šioms pareigoms:

 

Kviečiame atrankoje dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenis, turinčius mokslo daktaro laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties. Pretendentas privalo pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, mokslo publikacijų sąrašą, 5 metų veiklos fakulteto dekano pareigose programos koncepciją. Dokumentus prašome siųsti Personalo tarnybai el. paštu pta@mruni.eu.  Dokumentų pateikimo terminas – iki gegužės 28 d.