Paslaugų katalogas


  • Kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai, konferencijos ir pan.)

I. Lektoriai.
Kvalifikacijos tobulinimo seminarus veda aukštą kvalifikaciją ir praktinę patirtį Lietuvoje bei užsienyje turintys Mykolo Romerio universiteto dėstytojai, kurių kompetencija aprėpia įvairias sritis:
- ekonomika ir finansų valdymas;
- politika;
- vadyba;
- socialinė politika;
- socialinė informatika;
-psichologija;
- teisė ir jos pakraipos;
- viešasis saugumas;
- humanitariniai mokslai;
- edukologija;
- kita.

II.
Tikslinės grupės.
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai skirti:
- privačių ir valstybinių organizacijų vadovams bei darbuotojams;
- valstybės tarnautojams (Mykolo Romerio universitetas įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.);
- pavienių asmenų grupėms;
- visiems, norintiems praplėsti savo žinias, įgyti ar kelti kvalifikaciją.

III. Temos.
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai vyksta pagal jau parengtas bendrąsias ir specializuotas mokymo programas. Esant poreikiui, mokymo programas sudarome pagal užsakovo (juridinių asmenų ar asmenų grupių) pageidavimus bei darbo specifiką.
Esant pageidavimui, organizuojame laisvalaikio praleidimo, maitinimo ir kitas paslaugas mokymų metu.


IV. Trukmė.
Įvairios trukmės mokymai. Esant poreikiui, kvalifikacijos tobulinimo seminarų trukmė derinama pagal užsakovo poreikius.

V. Vieta.
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai vyksta Mykolo Romerio universitete, Universiteto pasiūlytose arba užsakovo patalpose.

VI. Pažymėjimai.
Kvalifikacijos tobulinimo seminarų dalyviams išduodamas nustatytos formos pažymėjimas, liudijantis išklausytą kvalifikacijos tobulinimo kursą ir valandų skaičių. 

  • Neformaliojo mokymosi pasiekimų pripažinimas. Išsamiau čia arba
  • Konferencijų ir seminarų organizavimas

Kliento užsakymu Mykolo Romerio universitetas gali atlikti administratoriaus vaidmenį organizuojant konferencijas, seminarus ar mokymus savo patalpose, užsakovo nurodytose patalpose. Suteikiamos kokybiškos mokymų organizavimo ir aptarnavimo paslaugos, atitinkančios renginių lygį, pobūdį, specifiką, renginių metu naudojama reikalinga konferencinė technika.

  •  Parengiamieji kursai (kalbos, kultūros, ES gyvensenos principų) būsimiems studentams iš užsienio

Mykolo Romerio universitetas organizuoja parengiamuosius kursus būsimiems studentams iš užsienio. Kursus sudaro trys moduliai:

- Verslo anglų kalba, skirta akademiniams tikslams,

- Lietuvos kultūros ir visuomenės modulis, kurio tikslas padėti studentui greičiau integruotis naujoje kultūroje bei aplinkoje,

- Verslo įvadas, kurio metu studentai supažindinami su pagrindinėmis verslo sritimis, nagrinėjamos tokios temos kaip: vadyba, rinkodara, finansai.

  •  Konsultacijos viešojo ir privataus sektoriaus subjektams

Mykolo Romerio universitete teikiamos konsultacijos temomis iš ekonomikos ir finansų valdymo, politikos ir vadybos, socialinės politikos, socialinės informatikos, teisės, viešojo saugumo, humanitarinių mokslų, edukologijos ir kitų sričių. Galimos konkrečios konsultacijų temos: savivaldybių strateginių planų kūrimas, organizacijų plėtra, nevyriausybinio sektoriaus plėtra, bendradarbiavimas su NVO ir vietos bendruomenėmis, jaunimo politikos įgyvendinimas, žmogiškųjų išteklių valdymas ir kitos.

  • Reklama Universitete (stendai, internetinis tinklapis, leidiniai, Universiteto televizoriai)

Mykolo Romerio universiteto informaciniuose stenduose bei televizoriuose, internetiniame tinklapyje, leidiniuose gali būti talpinama juridinių/fizinių asmenų reklama, kuri neprieštarautų Universiteto vertybėms; reklamos turinys neturėtų būti konkurencinio pobūdžio Universiteto vykdomai veiklai.

  • Moksliniai ir rinkos tyrimai

Esant juridinio arba fizinio asmens užsakymui, Mykolo Romerio universitetas yra pajėgus atlikti mokslinius ir rinkos tyrimus. Detalūs reikalavimai bei sąlygos aptariamos individualiai su užsakovu. Išsamiau:

  •  Patalpų ir auditorijų nuoma

Mykolo Romerio universitetas nuomoja patalpas bei auditorijas konferencijoms, seminarams, mokymams. Auditorijose yra visa reikalinga konferencinė techninė įranga: vaizdo konferencijų įranga, TV/DVD leistuvas, garso kolonėlės, mikrofonai ir stiprintuvai, vaizdo projektorius, Lazerinė rodyklė su nuotoliniu skaidrių valdymu 3M, kompiuteris su interaktyviu monitorium, dokumentų kamera , sinchroniniam vertimui reikalinga įranga (vertėjų kabinos, nešiojamos sinchroninio vertimo ausinės).

  • Psichologinės paslaugos ir psichologinė pagalba

Galime pasiūlyti individualų ir grupinį konsultavimą; kunsultavimą darbuotojams ir vadovams padedant siekti tikslų (coaching'o metodas); mokymus, seminarus, užsiėmimus psichologine tematika; psichologinio įvertinimo paslaugas atitinkamai pagal užklausą; mediacijos paslaugas ir kita.

  • Vertimas žodžiu/raštu iš/į užsienio kalbas ir verstinių tekstų redagavimas

Galimos kalbos: anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, japonų.