Priėmimo ir rinkodaros skyrius

      MES

 • skleidžiame informaciją ir konsultuojame stojančiuosius, dėstytojus, studentus, administraciją ir kitus studijų procesus užtikrinančius darbuotojus studentų ir klausytojų priėmimo klausimais;
 • dalyvaujame parodose, mugėse ir kituose viešuose renginiuose, kuriuos teikiame informacija apie studijas Universitete;
 • planuojame, vykdome komunikaciją ir rinkodarą susijusią su studentų priėmimu iš Lietuvos ir užsienio rinkų;
 • organizuojame studentų priėmimą į Universiteto nuosekliąsias ir papildomąsias studijas;
 • analizuojame Lietuvos, regiono ir pasaulio aukštojo mokslo rinkas ir teikia siūlymus studentų pritraukimo strategijai;
 • atstovaujame Universitetą tarptautiniuose ir nacionaliniuose bendradarbiavimo tinkluose/platformose.

Sužinok daugiau apie priėmimąInformacijos apie studentų priėmimą teiraukitės
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747