Rinkodaros ir priėmimo skyrius


Rinkodaros skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, veikia šiose srityse:

Rinkodara

  • Lietuvos, regiono ir pasaulio rinkų analizė;
  • ryšių su socialiniais partneriais ir darbdaviais iniciavimas bei palaikymas;
  • Universiteto pristatymas mugėse, parodose, viešuose renginiuose.

Karjera

  • informacijos studentams ieškantiems darbo kaupimas, sisteminimas ir skleidimas, studentų konsultavimas įsidarbinimo klausimais;
  • renginių susijusių su studentų karjera bei įsidarbinimu organizavimas;
  • ryšių su Universiteto absolventais, profesijų klubais ir draugijomis inicijavimas bei koordinavimas;
  • besirengiančio studijuoti jaunimo profesinio orientavimo organizavimas.

Visuomenės informavimas

  • visuomenės informavimas apie Universiteto veiklą;
  • informacijos apie mokslo ir studijų galimybes Universitete rengimas bei sklaida;
  • vidinės Universiteto informacijos sklaida.