Rinkodaros ir priėmimo skyrius


Rinkodaros skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, veikia šiose srityse:

Rinkodara

 • Lietuvos, regiono ir pasaulio rinkų analizė;
 • ryšių su socialiniais partneriais ir darbdaviais iniciavimas bei palaikymas;
 • Universiteto pristatymas mugėse, parodose, viešuose renginiuose.

Karjera

 • informacijos studentams ieškantiems darbo kaupimas, sisteminimas ir skleidimas, studentų konsultavimas įsidarbinimo klausimais;
 • renginių susijusių su studentų karjera bei įsidarbinimu organizavimas;
 • ryšių su Universiteto absolventais, profesijų klubais ir draugijomis inicijavimas bei koordinavimas;
 • besirengiančio studijuoti jaunimo profesinio orientavimo organizavimas.

Visuomenės informavimas

 • visuomenės informavimas apie Universiteto veiklą;
 • informacijos apie mokslo ir studijų galimybes Universitete rengimas bei sklaida;
 • vidinės Universiteto informacijos sklaida.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747