Rinkodaros projektų skyrius

Įgyvendindamas Centro tikslus Rinkodaros projektų skyrius atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir įgyvendina Universiteto metinį rinkodaros projektų planą;
 • formuoja ir įgyvendina Universiteto įvaizdžio strategiją;
 • planuoja ir vykdo rinkodaros kampanijas;
 • organizuoja ir pateikia reikalingas reprezentuojančias priemones ir informaciją Universiteto viešiems pristatymams, renginiams susijusiems su Centro uždaviniais;
 • formuoja vizualią Universiteto tapatybę, koordinuoja ir ruošia reikalingas priemones prekės ženklo tapatybės komunikacijai;
 • rengia bei periodiškai atnaujina medžiagą, reprezentuojančią Universitetą su Centro uždaviniais;
 • koordinuoja bendradarbiavimo, ryšių su verslu, socialiniais partneriais, viešuoju sektoriumi vystymą;
 • organizuoja rinkodaros sociologinius tyrimus.

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747