Komunikacijos ir rinkodaros centras

Komunikacijos ir rinkodaros centro tikslas – taikant pažangiausias komunikacijos ir rinkodaros priemones ir kanalus padėti Universitetui tapti lyderiu Lietuvoje ir įsitvirtinti tarptautinėse (mokslo, studijų ir projektinės veiklos) rinkose, siekti aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančio Universiteto lygio.