Švietimo pagalbos specialistamsSeminaras: "Teisinis raštingumas" Plačiau
Lektorius: prof. dr. Birutė Pranevičienė, Daiva Bereikienė, Agnė Margevičiūtė,
Kristina Mikalauskaitė Šostakienė, Ramunė Jakštienė, Dr. Violeta Vasiliauskienė
Plačiau

Seminaras: "Vaiko teisių ir interesų įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje"
Lektorius: doc. dr. Brigita Kairienė
Plačiau

Seminaras: "Emocinės sveikatos stiprinimas"
Lektorius: prof. dr. Vida Gudžinskienė
Plačiau