Socialiniams darbuotojamsSeminaro pavadinimas: Asmenų, sergančių demencija, globa ir slauga
Lektorius: doc. dr. Alina Petrauskienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Profesionali pagalba mirštantiesiems ir netektį patyrusiems žmonėms
Lektorius: doc. dr. Alina Petrauskienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Savanorių pritraukimas į socialinio darbo lauką
Lektorius: Neringa Kurapkaitienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Tarptautinės savanorystės perspektyvos socialinio darbo srityje
Lektorius: Neringa Kurapkaitienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Savanorių motyvavimas ilgalaikei veiklai
Lektorius: Neringa Kurapkaitienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Socialinių problemų analizė ir jų sprendimas
Lektorius: doc. dr. Violeta Jegelevičienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Pozityvus bendravimas – kelias į sėkmę
Lektorius: Agata Katkonienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Vaiko teisių ir pareigų santykio samprata ir įgyvendinimo problemos
Lektorius: doc. dr. Brigita Kairienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Vaikas kaip informacijos šaltinis: bendravimo su vaiku ypatumai
Lektorius: doc. dr. Brigita Kairienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Tėvų valdžios ir vaiko teisių santykis: įgyvendinimo problemos
Lektorius: doc. dr. Brigita Kairienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Smurto prieš vaikus prevencija
Lektorius: doc. dr. Brigita Kairienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Konfliktų sprendimas socialiniame darbe
Lektorius: doc. dr. Svajonė Mikėnė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Socialinio darbuotojo įgūdžių vesti interviu lavinimas
Lektorius: doc. dr. Svajonė Mikėnė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas socialiniame darbe
Lektorius: Doc. Dr. Gintautė Žibėnienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Refleksijos metodai: pagalba sau ir kitiems .
Lektorius: Doc. Dr. Gintautė Žibėnienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Situacijos analizavimas ir problemos sprendimo strategijos edukaciniu aspektu
Lektorius: Doc. Dr. Gintautė Žibėnienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Metodai įvairiems vaiko mokymosi sunkumams įveikti
Lektorius: Doc. Dr. Gintautė Žibėnienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Emocinės sveikatos stiprinimas
Lektorius: prof. Dr. Vida Gudžinskienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Kritinis, kūrybinis ir sisteminis mąstymas priimant sprendimus
Lektorius: dr. Raminta Bardauskienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Naujausias universalusis intervencijos modelis (UIM) socialiniame darbe
Lektorius: dr. Raminta Bardauskienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Socialinių paslaugų administravimas
Lektorius: dr. Raminta Bardauskienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Streso valdymas
Lektorius: prof. dr. Gediminas Navaitis
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Supervizija (globos namų komandoms)
Lektoriai: prof. dr. Odeta Merfeldaitė; dokt. N.Kurapkaitienė; doc.dr. Justinas Sadauskas
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Supervizija (grupinės supervizijos seniūnijų socialiniams darbuotojams)
Lektoriai: prof. dr. Odeta Merfeldaitė; dokt. N.Kurapkaitienė; doc.dr. Justinas Sadauskas
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Edukacinių veiklų organizavimo ypatumai socialinėse įstaigose
Lektorius: Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Inovatyvūs metodai dirbant su vyresnio amžiaus klientais
Lektorius: Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Kokybiškų socialinių paslaugų poreikis ir kokybės vertinimo aktualumas
Lektoriai: Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, doc. dr. Alina Petrauskienė
Plačiau 

Seminaro pavadinimas: Socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas
Lektorius: doc. dr. Jolanta Pivorienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai.
Lektorius: doc. dr. Jolanta Pivorienė
Plačiau