Pedagogams


Seminaras: "Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą mokykloje: kas padeda ir kas trukdo?"
Lektorius: doc. dr. Antanas Valantinas
Plačiau

Seminaras: "Tikslingas karjeros ugdymas prasideda ikimokyklinio ugdymo įstaigose"
Lektorius: doc. dr. Antanas Valantinas
Plačiau

Seminaras: "Mokytojų empatiškumo didinimas pedagoginio bendravimo procese"
Lektorius: doc. dr. Antanas Valantinas
Plačiau

Seminaras: "Vaiko teisių ir interesų įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloje"
Lektorius: doc. dr. Brigita Kairienė
Plačiau

Seminaro pavadinimas: Supervizija
Lektorius: Odeta Merfeldaitė, Neringa Kurapkaitienė, Justinas Sadauskas
Plačiau

Seminaras: "Emocinės sveikatos stiprinimas"
Lektorius: prof. dr. Vida Gudžinskienė
Plačiau

Seminaras: "Šiuolaikinė ES politinė sistema: iššūkiai ir problemos"
Lektorius: dr. Audronė Janužytė
Plačiau

Seminaras: "Veiklos tyrimas kaip profesinės veiklos tobulinimas"
Lektorius: doc. dr. Violeta Jegelevičienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė,
dr. Odeta Merfeldaitė, dr. Asta Railienė
Plačiau

Seminaras: "Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas"
Lektorius: prof.dr. Valdonė Indrašienė
Plačiau

Seminaras: "Ugdymo inovacijų taikymas"
Lektorius: Prof.dr. Valdonė Indrašienė, dr. Daiva Penkauskienė
Plačiau

Seminaras: "Asmens pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas"
Lektorius: doc. dr. Gintautė Žibėnienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė
Plačiau

Seminaras: "Mokslinė tiriamoji veikla ugdymo institucijoje"
Lektorius: doc. dr. Romas Prakapas, doc. dr. Violeta Jegelevičienė
Plačiau

Seminaras: "Vertinimo metodų, skirtų mokinio žinioms įvertinti, taikymas"
Lektorius: doc. dr. Gintautė Žibėnienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė
Plačiau

Seminaras: "Fizinio aktyvumo skatinimo politika ir valdymas"
Lektorius:prof. dr. Vilma Čingienė
Plačiau

Seminaras: "Teisinis raštingumas" Plačiau
Lektorius: prof. dr. Birutė Pranevičienė, Daiva Bereikienė, Agnė Margevičiūtė,
Kristina Mikalauskaitė Šostakienė, Ramunė Jakštienė, Dr. Violeta Vasiliauskienė Plačiau

Seminaras: "Vizualinė raiška kūrybingumo ugdyme"
Lektorius: Edita Dalia Rakauskaitė
Plačiau

Seminaras: "Socialiniai tinklai: kaip juose mokytis ir ko apie juos mokyti?"
Lektoris: doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė
Plačiau