Apie mus

Edukologijos ir socialinio darbo institutas, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą koncepciją, organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimą visų lygių švietimo darbuotojams.

ESDI vykdydamas minėtą savo funkciją:
1. Vykdo švietimo srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.
2. Inicijuoja ir vykdo su pedagogine veikla susijusius mokslinius tyrimus, projektus.
3. Kaupia ir skleidžia gerąją patirtį, prisidedančią prie šalies šveitimo kokybės gerinimo.
4. Palaiko visų ugdymo, švietimo institucijų kolegišką bendravimą ir bendradarbiavimą.

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-254 Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: esdi@mruni.eu

Direktorius (dekanas): prof. dr. Valdonė Indrašienė
Priėmimo valandos: II 10.00 – 13.00 ir IV 11.30 – 13.00
Kab.: V-256 Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: v.indrasiene@mruni.eu

Vadybininkas: Urtė Kalmantaitė
Priėmimo valandos: I-III 9.00 – 12.00 IV 13.00 – 16.00 V 9.00 – 12.00
Kab.: V-252 Tel.: (8 5) 271 4710
El. p.: urtek@mruni.eu

Edukologijos ir socialinio darbo instituto vykdomos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos savianalizės grupė

Savianalizės rengimo darbo grupės vadovas:
doc. dr. Romas Prakapas
El. paštas:
prakapas@mruni.eu

Nariai:

doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Snieguolė Matulienė, Teisės fakulteto prodekanė;
prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė;
prof. dr. Birutė Pranevičienė, Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros vedėja;
prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas;
prof. dr. Jolita Šliogerienė, Filosofijos ir humanistikos instituto direktorė;
doc. dr. Antanas Valantinas, Psichologijos instituto direktorius;
Reda Vaitiekūnienė, Žinių ir technologijų perdavimo skyriaus vadybininkė;
doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė, Komunikacijos instituto direktoriaus (dekano) pavaduotoja (prodekanė).