Apie mus

Centro veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto misijos įgyvendinimo mokymosi visą gyvenimą srityje.

Centro veiklos uždaviniai:
1. Vykdyti švietimo srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
2. Inicijuoti ir vykdyti su pedagogine veikla susijusius mokslinius tyrimus, projektus.
3. Kaupti ir skleisti gerąją patirtį, prisidedančią prie šalies šveitimo kokybės gerinimo;
4. Palaikyti visų ugdymo, švietimo institucijų kolegišką bendravimą ir bendradarbiavimą.

Centras yra Edukologijos ir socialinio darbo instituto struktūrinis padalinys.
Centro vadovas
Doc. Romas Prakapas
El. paštas: prakapas@mruni.eu

Padalinių deleguoti nariai, atsakingi už kvalifikacijos tobulinimo programų vystymą:
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Snieguolė Matulienė, Teisės fakulteto prodekanė;
prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė;
prof. dr. Birutė Pranevičienė, Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros vedėja;
prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas;
prof. dr. Jolita Šliogerienė, Filosofijos ir humanistikos instituto direktorė;
doc. dr. Antanas Valantinas, Psichologijos instituto direktorius;
Reda Vaitiekūnienė, Žinių ir technologijų perdavimo skyriaus vadybininkė;
doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė, Komunikacijos instituto direktoriaus (dekano) pavaduotoja.