Karjeros valdymas/planavimas

"Vienintelė kliūtis mūsų rytdienos planus įgyvendinti gali būti šiandienės mūsų abejonės" (Teodoras Ruzveltas)

Karjera - viena iš svarbiausių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalių.

Šiuolaikinėje dinamiškoje ir greitai besikeičiančioje aplinkoje karjera tapo neišvengiamu reiškiniu norint išlaikyti savo kaip darbuotojo paklausą darbo rinkoje ar imtis savarankiškų verslo projektų. Šiandien organizacijos nebenori darbuotojų, nežinančių, ką patys gali pasiūlyti organizacijai ir ką tikisi iš jos gauti.

Darbuotojų sąmoningumas, savarankiškumas, iniciatyvumas bei lankstumas tampa didžiausiomis vertybėmis.

Organizacijos taip pat nebenori ir nebegali pasiūlyti savo darbuotojams aiškių karjeros kelių organizacijos viduje bei įsipareigoti išlaikyti juos organizacijoje visą darbingą gyvenimą.

Per daug sunkiai nuspėjami išorinės aplinkos veiksniai šiandien veikia organizacijų aplinką, kad būtų galima planuoti ilgalaikį ramų bei stabilų gyvenimą.

Atsakomybė už karjerą šiandien atitenka pačiam dirbančiajam. 

Karjera tai visą gyvenimą trunkanti asmens darbo ir mokymosi patirčių seka.

Karjera gali būti suprantama kaip:

•    Karjera kaip profesinė veikla;
•    Karjera kaip aukštos pareigos organizacijoje;
•    Karjera kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi ir darbo kelias;
•    Karjera kaip viso gyvenimo darbas, mokymasis ir laisvalaikis.

Mokymosi ir karjeros sprendimai nėra lengvi, rutiniški kasdieniai sprendimai. Jų priėmimą apsunkina didžiuliai su pasirinkimų galimybėmis susiję informacijos srautai, dažnai nepakankamos žinios apie save, sprendimų svarbos keliamas stresas ir kt. veiksniai. Todėl labai svarbus karjeros valdymas.

•    Karjeros valdymas – asmens darbo ir mokymosi patirčių sekos planavimo, derinimo su kitomis gyvenimo sritimis, įgyvendinimo ir kontrolės procesas, kuris susijęs su daugelio asmeniui svarbių sprendimų priėmimu.

Tačiau tam, kad mokymosi ir karjeros sprendimai vestų į kokybiškus sprendimus, kad karjera būtų valdoma, o ne plėtotųsi chaotiškai, reikalingos tam tikros kompetencijos:

•    Pirmiausiai svarbu žinoti, kad kompetencija – tai žinių, gebėjimų ir tinkamų nuostatų visuma, padedanti atlikti konkrečią veiklą ar darbą. Kompetencija vertinama pagal konkrečius rodiklius (konkretų elgesį).
•    Karjeros valdymo kompetencijos – tai asmens darbo ir mokymosi patirčių sekos planavimui, derinimui su kitomis gyvenimo sritimis, įgyvendinimui ir kontrolei reikalingos žinios, gebėjimai įgūdžiai ir nuostatos.

Karjeros valdymas apima:
•    Savęs pažinimą;
•    Galimybių tyrinėjimą;
•    Karjeros planavimą;
•    Karjeros įgyvendinimą.