Karjeros centro misija


ABSOLVENTŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ ANALIZĖ

Viena iš mūsų veiklų yra koordinuoti santykius su absolventais ir analizuoti darbo rinkos tendencijas. Universitetas skiria didelį dėmesį absolventų įdarbinimui ir jų karjerai, suteikia studentams profesinės karjeros galimybes, teikia informaciją, metodinę ir konsultacinę pagalbą darbo rinkos rengimo ir užimtumo klausimais, palengvina studentų / absolventų integraciją į darbo rinką. Kelerius metus atliktos universiteto absolventų užimtumo analizės rezultatai rodo, kad absolventai yra gerai pasirengę darbo rinkai.

 Mykolo Romerio universiteto sukurta integruota karjeros stebėjimo sistema leidžia nuolat analizuoti MRU absolventų integraciją į darbo rinką. Būtent šios stebėsenos sistemos veikimui MRU nuolat gauna oficialią informaciją iš SODRA apie darbo vietas, atlyginimus, registraciją Lietuvos darbo biržoje (LDB) ir buvimo trukmę, užimtumą pagal LDB bei kitus jos absolventų duomenis (pagal specialybes ir profesijas). Ši sistema leidžia MRU ir socialiniams partneriams analizuoti darbo rinkos tendencijas, rinkti ir sisteminti informaciją apie kiekvienos studijų programos darbo rinkos situaciją, darbo užmokesčio tendencijas ir kt.

 GERI MRU PASIEKIMAI

LDB duomenys patvirtina, kad MRU absolventai yra gerai įsitvirtinę Lietuvos darbo rinkoje. Daugeliui MRU absolventų lengva susirasti darbą pagal savo specialybę: teisininkams, pardavimo vadybininkams, ekonomistams, socialiniams darbuotojams, projektų vadovams, finansams ir kt. (Lietuvos darbo biržos 2015 m. Sausio 14 d. raštas Nr. Sd-106). Šie duomenys rodo, kad MRU absolventų galimybės įsidarbinti išliko tokios pat geros kaip ir pastaraisiais metais. 2015 m. Sausio 14 d. 4,8% visų aukštųjų mokyklų absolventų buvo įregistruoti Lietuvos darbo biržoje, o 0,05% visų bedarbių - Lietuvos darbo biržoje. Universitetų absolventai darbo biržoje ilgai nebūna. Jauni, motyvuoti ir turintys išsilavinimą jaunuoliai susiranda darbą ir sėkmingai įsitraukia į darbo rinką vidutiniškai per tris mėnesius.

LDB taip pat pateikiama informacija apie ilgalaikius bedarbius MRU absolventus, registruotus darbo biržoje. Asmenys, ilgiau nei metus neveikiantys darbo rinkoje, laikomi ilgalaikiais bedarbiais. 2015 m. Gegužės 1 d. tik 11 MRU absolventų buvo įregistruoti kaip ilgalaikiai bedarbiai: Finansų ekonomika - 1, Socialinis darbas - 4, Teisė - 4, Teisi ir policijos veikla - 1, Viešasis administravimas - 1.

RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Mykolo Romerio universitetas palaiko ir plėtoja ryšius su socialiniais partneriais, kad atitiktų būsimų specialistų ir potencialių darbdavių poreikius. Susitikimai, konferencijos ir karjeros konferencijos organizuojami bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Renginių tikslas - supažindinti studentus su karjeros galimybėmis, darbdavių reikalavimais darbuotojams ir specialistų profesine patirtimi.

Mykolo Romerio universiteto vizija ir tikslai yra tiesiogiai susiję su aukšta studijų kokybe, kurią užtikrina teigiami Lietuvos ir užsienio ekspertų vertinimai. Tai sukuria galimybes ir padeda ugdyti studentų gebėjimą geriau adaptuotis konkurencingoje darbo rinkoje. Aukštas absolventų užimtumo lygis yra vienas iš svarbiausių universiteto veiklos kokybės rodiklių.
 
   

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747