Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų pareigybių reikalavimai