Minimalūs kvalifikaciniai dėstytojų pareigybių reikalavimai

  • Mykolo Romerio universiteto kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai (Senato 2014-06-30 nutarimo Nr.1SN-54 aktuali redakcija)
  • Mykolo Romerio universiteto kvalifikaciniai dėstytojų, mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimai (Senato 2012-05-31 nutarimas Nr.1SN-53)