Kontaktai

Informacija pasiteiravimui

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab. I-206
Tel. 8 (5) 271 4660
El.p. dokumentuskyrius@mruni.eu  

Vedėja, kanclerio pavaduotoja Regina Lukauskaitė
Kab. I-205
Tel. 8 (5) 271 4627
El.p. kanceliarija@mruni.eu; rlukausk@mruni.eu

Vyresnioji referentė Inga Ratkevičiūtė
Kab. I-206
Tel. 8 (5) 271 4660
El.p. dokumentuskyrius@mruni.eu; inga@mruni.eu

Referentė Vaiva Vaitiekūnienė
Kab. I-206
Tel. 8 (5) 271 4660
El.p. dokumentuskyrius@mruni.eu; vvaitie@mruni.eu

Archyvo vedėja Juzefa Norvilaitė
Kab. II-152
Tel. 8 (5) 271 4566
El.p. archyvas@mruni.eu; juzefa@mruni.eu