Apie mus

Mykolo Romerio universiteto Kanceliarija yra Mykolo Romerio universiteto struktūrinis padalinys. Kanceliarijos vadovas yra kancleris.  

Kanceliarija užtikrina darnų Universiteto administracijos vadybinės struktūros funkcionavimą ir sudaro sąlygas nuolatiniam jos tobulinimui atsižvelgiant į naujausias universitetų vadybos tendencijas, teikia konsultacijas ir pasiūlymus Universiteto akademinės bendruomenės nariams vadybiniais, teisiniais, personalo klausimais. 

Svarbiausieji Kanceliarijos uždaviniai yra organizuoti Universiteto dokumentų valdymą, rengti Universiteto teisės aktų projektus, teikti konsultacijas bei pasiūlymus dėl Universiteto teisės aktų, formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką.