Tinklalapiai

Universiteto pagrindinis tinklalapis

Universiteto tinklalapių kūrimo, atnaujinimo ir administravimo tvarka nustato kaip reikia publikuoti informaciją pagrindiniame Universiteto tinklalapyje. Už informaciją, publikuojamą atskiruose pagrindinio tinklalapio puslapiuose, atsako Universiteto struktūrinių padalinių vadovai arba kiti  darbuotojai, išvardinti šioje tvarkoje.
Puslapių informacijos tvarkytojus, atsakingus už informacijos paskelbimą ir atnaujinimą, skiria struktūrinių padalinių vadovai. Informacijos tvarkytojams suteikiamos Universiteto tinklalapio turinio valdymo sistemos (TVS) vartotojų teisės. Struktūrinio padalinio vadovas arba darbuotojas, kuriam pavesta rengti paraiškas, DVS sistemoje turi pateikti Universiteto informacinių technologijų centro direktoriui paraišką (registras - P5, byla - 15.8 E-308 , dėl  TVS vartotojo teisių suteikimo nuolatiniam arba laikinam puslapio informacijos tvarkytojui.

Visais klausimais dėl pagrindinio Universiteto tinklalapio informacijos tvarkytojų teisių ar kitų, su tinklalapiu susijusių, klausimų prašytume kreiptis į Egidijų Baltrušaitį (Ateities g. 20, IV-107 kab., tel. pasiteiravimui – (8 5) 271 4720, el. p. webmaster@mruni.eu).

Rekomenduojame interneto svetainėse publikuoti tik PDF formatu sukurtus dokumentus.

Microsoft Office Word, Excel ir PowerPoint failus galima išsaugoti PDF formatu, naudojantis šia PDF failų kūrimo programinė įranga:

Struktūrinių padalinių, projektų, asmeniniai darbuotojų tinklalapiai

Naudojant Universiteto WWW resursus, be pagrindinio Universiteto tinklalapio, gali būti kuriami ir publikuojami struktūrinių padalinių, įvairių projektų bei asmeniniai darbuotojų tinklalapiai. Už jų tinkamą parengimą, juose publikuojamą medžiagą ir jos atnaujinimą laiku, atsakingi atitinkamai struktūrinių padalinių, projektų vadovai ar asmeninių tinklalapių autoriai. Šie puslapiai turi būti skirti studijų, mokslo tiriamojo darbo arba Universiteto administravimo tikslams. Nuorodos į šiuos puslapius gali būti skelbiamos pagrindiniame Universiteto tinklalapyje.

Universiteto darbuotojams, kurie turi prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį, teikiamos dvejopos tinklalapių kūrimo ir publikavimo paslaugos:

Visais klausimais dėl resursų tinklalapiams skyrimo prašytume kreiptis į Rimą Misevičių (Ateities g. 20, IV-109 kab., tel. pasiteiravimui – (8 5) 271 4531, el. p. rims@mruni.eu.)