Prisijungimas Universiteto svečiams


Universiteto svečiams, dalyvaujantiems Universiteto renginiuose gali būti suteikta galimybė (sukurtos laikinos paskyros) naudotis Universiteto kompiuterinėmis paslaugomis: 
  1. Prijungti nuosavą kompiuterį prie bevielio "eduroam" ar "wireless" tinklo;
  2. Naudotis bibliotekos ir auditorijų kompiuteriais. 

Tam, kad Universiteto svečiams būtų sukurtos laikinos paskyros, už Universiteto svečio vizitą atsakingo padalinio vadovas arba darbuotojas, kuriam pavesta rengti paraiškas, DVS sistemoje turi pateikti ITC direktoriui paraišką (registras - P5, byla - 15.8 E-308). Prie paraiškos turi būti prisegtas atitinkamas dokumentas:

Informacinės sistemos pavadinimas Paraiškos priedas Paraiškos adresatas Paraišką vizuoja
Katalogų tarnyba ITC direktorius Padalinio vadovas, jei paraiškos rengėjas kitas padalinio darbuotojas


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747