Kaip gauti prisijungimo vardą ir tapti kompiuterinės sistemos naudotoju?

Darbuotojai, norėdami naudotis Mykolo Romerio universiteto (toliau Universitetas) kompiuterinėmis paslaugoms, turi registruotis ir tapti Universiteto kompiuterinės sistemos naudotojais (turėti prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį). Registruojantis būtina turėti registracijos kodą, kuris išduodamas Universiteto darbuotojams. Be prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardo ir slaptažodžio galima naudotis tik informaciniais terminalais, esančiais Universiteto fojė ir koridoriuose.

Registracijos kodas Universiteto darbuotojams išduodamas Informacinių technologijų centre pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

arba gavus kvalifikuotu elektroniniu parašu (ADOC formatu) pasirašytą nustatytos formos prašymą, kuris turi būti atsiųstas adresu registracija@mruni.eu. Elektroninį  dokumentą ADOC formatu galite sukurti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu https://adoc.archyvai.lt, rinktis "ADOC dokumento sudarymas ir pasirašymas".

Gavę asmeninį registracijos kodą, darbuotojai registruojasi Universiteto kompiuterinėje registracijos sistemoje – http://user.mruni.eu. Registruojantis reikia:

Savo registracijos kodą darbuotojai turi saugoti. Registracijos kodas bus reikalingas pakartotinai registracijai, užmiršus savo slaptažodį.

Darbuotojui užsiregistravus Universiteto kompiuterinėje registracijos sistemoje, tą pačią darbo dieną sukuriama:

Atskirais atvejais, projektų, tiriamųjų ar kitokių darbų vykdymui Universiteto darbuotojų grupei gali būti suteikiamos teisės naudotis papildomais Universiteto kompiuteriniais resursais (katalogais, spausdintuvais ar kt.). Šiuo atveju padalinio arba projekto vadovas turi pateikti Informacinių technologijų centro direktoriui užpildytą prašymą  .

Prisijungimo prie Universiteto kompiuterinės sistemos instrukcija:

Kur kreiptis jei turite klausimų?

Prašome kreiptis į Informacinių technologijų centrą:
Vytis Podžeckas
Kompiuterių tinklo administratorius
Mykolo Romerio universitetas
Kab.: IV-109
Tel.: (8 5) 271 4531
El. p.: vytisp@mruni.eu