Apie mus

Frankofoniškų šįalių studijų centro veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto tarptautiškumo plėtros, garsinti Universiteto vardą tarpkultūrinėje erdvėje.

Centro veiklos uždaviniai:

Šiems uždaviniams įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka Centras vykdo šias funkcijas: