Apie mus

Frankofoniškų šįalių studijų centro veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto tarptautiškumo plėtros, garsinti Universiteto vardą tarpkultūrinėje erdvėje.

Centro veiklos uždaviniai:
 • skatinti Lietuvos, frankofoniškų šalių studijų, mokslo ir kultūros institucijų bendradarbiavimą;
 • supažindinti MRU dėstytojus ir studentus su Prancūzijos bei kitų frankofoniškų šalių moksliniais pasiekimais, organizuojant paskaitas, konferencijas, mokomuosius modulius;
 • skleisti Frankofonijos idėją universitetinėje bei nacionalinėje erdvėje;
 • organizuoti prancūzų kalbos kursus Universiteto dėstytojams ir studentams.

Šiems uždaviniams įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka Centras vykdo šias funkcijas:

 • inicijuoja ir koordinuoja Universiteto bendradarbiavimą su frankofoniškų šalių studijų, mokslo ir kultūros institucijomis, tarp jų – ir su šių šalių ambasadomis Lietuvoje (Lietuvai);
 • dalyvauja Universiteto padalinių inicijuojamuose ir koordinuojamuose projektuose, turinčiuose sąryšį su frankofoniškomis šalimis;
 • organizuoja Universiteto ir frankofoniškų šalių dėstytojų ir mokslininkų mainus;
 • teikia administracinę pagalbą šiuose mainuose dalyvaujantiems mokslininkams;
 •  organizuoja frankofoniškų šalių dėstytojų ir specialistų vizitus bei paskaitas Universitete;
 • konsultuoja studijų mainų, stažuočių frankofoniškose šalyse klausimais;
 • teikia informaciją prancūziškai kalbantiems studentams apie Universitete vykdomas studijų programas ir modulius, dalyvauja prancūziškai kalbančiose šalyse organizuojamose informacinėse kampanijose, o Universiteto studentus konsultuoja studijų ir stažuočių frankofoniškose šalyse klausimais;
 • organizuoja veiklą, susijusią su frankofoniškų šalių kultūros bei dvišalių santykių propagavimu;
 • organizuoja kitą veiklą, susijusią su numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747