Apie Sakramentus

SAKRAMENTAI – Kristaus įsteigti regimi ženklai, kuriais Jis mums teikia nepelnytą dovaną – malonę. Malonės dėka krikščionis gali patirti tikrąją gilios bendrystės su Dievu ir kitais žmonėmis laimę.
Yra septyni sakramentai – Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Kunigystė ir Santuoka. Sakramentais gauta malonė, lyg grūdas geroje dirvoje, dygsta, skleidžiasi ir neša gausių vaisių, kai žmogus deramai pasirengia priimti sakramentus, o juos priėmęs – nuolat bendradarbiauja su gautąja malone.
Šiame skyriuje netrukus bus patalpintos katechezės apie Sakramentus ir jų liturgiją.

Krikšto sakramento katechezė
Krikšto liturgijos katechezės I dalis: Pasirengimas ir sutikimas
Krišto liturgijos katechezės II dalis: Dievo Žodis, krikštijimas ir palaiminimas
  • Krikšto sakramentas.

/p

  • Krikšto liturgijos katechezė - I dalis: Pasirengimas ir sutikimas


  • Krikšto liturgijos katechezė II dalis: Dievo Žodis, krikštijimas ir palaiminimas