Apie Bibliją

Šiame skyrelyje keliamos Biblijos knygų katechezės, vykusios Mykolo Romerio universitete.
O taip pat vis naujos kiekvieno sekmadienio mintys apie Evangeliją:

Jau įkelta:
kun. mjr. Remigijus Butkevičius "Pašlovintas, nuteistas ir nukryžiuotas"
kun. Mindaugas Malinauskas SJ "Apie nevertintos aukos vaisius"
kun. Povilas Narijauskas "Visa iškelti"
kun. Vytautas Langas "Apie atsiminimą ir Šventyklą"
kun. Povilas Narijauskas "Apie baimę, kuri išlaisvina"
kun. Antanas Saulaitis SJ "Apie gavėnios Malonę"
mjr. Remigijus Butkevičius "Apie tradicijos laužymą"
kun. Mindaugas Malinauskas "Apie vienybės tylą prieš"
kun. Povilas Narijauskas "Apie šabą tikinčiojo gyvenime"
kun. Vytautas Langas "Apie (ne) prestižinę vietą"
kun. Povilas Narijauskas "Apie buvimą savoje vietoje ir buvimą didžiu"
mjr. Remigijus Butkevičius "Būti panardintais"
kun. Povilas Narijauskas "gerbėjas ar Skelbėjas"
kun. Mindaugas Malinauskas SJ "Apie tai kas svarbiausia"
kun. Antanas Saulaitis SJ "Apie pasitikėjimą"
kun. Povilas Narijauskas "Apie identitetą"
kun. Mindaugas Malinauskas SJ "Apie melus tarp krikščionių"
kun. Povilas Narijauskas "Budėkite"
Rutos knygos I dalis: 1,1-19 komentaras 
Rutos knygos II dalis - Boazas - giminaitis atpirkėjas: 1,20 - 2,23 komentaras
Rutos knyga III dalis - Atėjo laikas: 3,1 - 3,18
Rutos knyga IV dalis: Visi taškai ant "i"