Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai


Informacija apie Mykolo Romerio universiteto paskirtą duomenų apsaugos pareigūnę:


Karolina Urmonaitė
El. pašto adresas: dap@mruni.eu