Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai


Informacija apie Mykolo Romerio universiteto paskirtą duomenų apsaugos pareigūną:


Dr. Andrius Puksas (Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos narys)
El. pašto adresas: dap@mruni.eu