Apie mus

Akademinių reikalų centro Studijų Skyriaus Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės pagrindinės veiklos kryptys:

  • fakultetų studijų kokybės užtikrinimo proceso koordinavimas; 
  • konsultacijos, metodinė pagalba:
    • studijų programų rengimo, vertinimo ir akreditavimo klausimais;
    • studijų kokybės užtikrinimo klausimais

Kontaktai:
Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


Vadovė: Mantė Gasiūnaitė-Binkienė 
Kab. I-415
Tel. (8 5) 271 4622
El.p.: mante@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Živilė Naužemienė (laikinai nedirba)
Kab. IV-301
Tel. (8 5) 271 4586
El.p.: zivile.nauzemiene@mruni.eu