Skaitmeninės studijos universitete

Kodėl universitete studijos skaitmeninamos?

Skaitmeninės studijos universitete yra  integrali viso studijų proceso dalis –  skaitmeninių studijų priemonės naudojamos nuo 2003 m. Jau daugiau nei dešimtmetį sėkmingai naudojama virtuali mokymosi aplinka. Ji pritaikyta universiteto poreikiams ir yra sukurta atvirojo kodo programinės įrangos „Moodle“ pagrindu. Taip pat naudojama vaizdo konferencijų transliavimo ir įrašymo įranga. Skaitmeninėms studijoms vykdyti pritaikyta ir universiteto infrastruktūra. Skaitmeninių studijų priemonių naudojimas leidžia didinti studijų prieinamumą ir lankstumą, studijas individualizuoti, gerinti studijų kokybę, nes studentai ir klausytojai aprūpinti internetu prieinamais mokymosi ištekliais, naudojami atvirieji mokymosi ištekliai, užtikrinamas efektyvus grįžtamasis ryšys apie studentų studijų rezultatus.

Kaip vykdomos skaitmeninės studijos?

Kiekvieną semestrą virtualioje studijų aplinkoje visiems to semestro studijų dalykams sukuriamos virtualios auditorijos. Jose studentams ir klausytojams internetu yra prieinama kiekvieno dalyko dėstytojo pateikiama tiksli ir išsami studijų informacija, studijų medžiagos paketai skaitmeniniu formatu, gali būti pateikiami savikontrolės testai, tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų užduotys, paskaitų vaizdo įrašai. Taip pat virtualioje mokymosi aplinkoje studentams organizuojamos individualios bei grupinės konsultacijos, paskiriant realųjį konsultacijų laiką arba naudojant įvairias nuotolinio konsultavimo priemones (forumai, žinutės ir pan.). Čia vykdomi tarpiniai atsiskaitymai, egzaminuojama, organizuojamos kitos studijų veiklos bei pateikiamas darbų vertinimas. Visi gali naudotis  kai kurių dalykų paskaitų įrašais ir elektroniniais vadovėliais, kurie laisvai prienami kiekvienam studentui. Kiekvienas dėstytojas ir studentai bei klausytojai turi savo paskyras virtualioje mokymosi aplinkoje, kurios pasiekiamos naudojant individualius vieningo prisijungimo prie universiteto skaitmeninių išteklių duomenis.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747