Apie mus

Pagrindinės Akademinių reikalų centro veiklos kryptys

 • Teikti siūlymus studijų procesui tobulinti; koordinuoti fakultetų/institutų studijų kokybės užtikrinimo procesą, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą, studijų formavimą ir savianalizę; koordinuoti studentų atstovybės veiklą, susijusią su studijų kokybės grįžtamuoju ryšiu;
 • Apibendrinti studijų planavimą ir apskaitą;
 • Palaikyti ryšius su šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, valstybinėmis įstaigomis studijų, specialistų rengimo, perkvalifikavimo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo, kvalifikacijos kėlimo klausimais;
 • Koordinuoti fakultetų/institutų veiklą, palaikant ryšius su Universiteto absolventais.   

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747