Aktuali informacija

2019/2020 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2019/2020 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2019/2020 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2018/2019 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2018/2019 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2018/2019 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2017/2018 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2017/2018 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2017/2018 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2016/2017 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2016/2017 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2016/2017 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2015/2016 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS

2015/2016 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2015/2016 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas

2014/2015 STUDIJŲ METŲ AKADEMINIS KALENDORIUS
2014/2015 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas
2014/2015 studijų metų pavasario semestro savaičių paskirstymas


Informacija dėl pažymų

Akademinių reikalų centro Studijų skyrius priima prašymus pažymoms apie teisės ir policijos veiklos programos studijas (darbo stažui patvirtinti) studijavusiems 1990-2009 metais Vilniuje, parengti. Prašymo pavyzdys

Informuojame, kad Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1I-18 Dėl įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius bei įkainius Mykolo Romerio universitete patvirtinimonustatyti įmokos dydžiai:

 

Eil. Nr.

Įmokos pavadinimas

Įmokos dydis (EUR)

Įmokos kodas

1.Už nestandartinę pažymą, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką*

25,00

103251

2.Už nestandartinę pažymą, kai nereikia atlikti papildomos informacijos paieškos**

10,00

103251

3.Už vieną įsakymo išrašą

2,20

103251

 

Mykolo Romerio universiteto sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas – Mykolo Romerio universitetas
Gavėjo kodas – 111951726
Gavėjo sąskaita AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas – 73000

* kai prašoma informacijos apie 1990-2009 m. m. atliktas tarnybas
** kai prašoma informacijos apie studijų eigą 1990-2009 m. m.