Policijos veikla Europoje

Nuo 2015 m. MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė dalyvauja 2 pakopos studijų programos Policijos veikla Europoje (Policing in Europe) teikime. Programos iniciatorius ir finansuotojas – CEPOL; dalyvauja programos teikime 15 akademinių partnerių bei teisėsaugos institucijų iš keliolikos ES šalių; stojančiuosius nominuoja kiekvienos ES šalies-narės už visuomenės saugumą atsakinga institucija.

Plačiau apie programą