Karjeros galimybės


Asmuo, įgijęs teisės bakalauro (teisės ir valstybės sienos pasaugos programos) kvalifikaciją, turėtų:

  • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, valstybės sienos apsaugos klausimais, bendradarbiauti, atlikti tyrimus ir tobulinti valstybės sienos apsaugos tarnybos darbo praktiką
  • žinoti plėtotės ir prevencijos projektus, nacionalinio saugumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo metodus mokėti dirbti atsakingai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis

Baigus studijų programą, mokymąsi galima tęsti teisės, teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir valdymo, teisės ir policijos veiklos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)