Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas612M90002
Suteikiama kvalifikacijaTeisės bakalauras (Teisės krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3,5 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  

Programos paskirtis

Rengti kvalifikuotus teisės specialistus, kurie vykdydami valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų funkcijas, sugebėtų įgyvendinti Europos Sąjungos ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta istorine ir pozityviąja profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje, tobulinant valstybės sienos apsaugos tarnybų struktūrinių padalinių valdymą ir organizuojant pasieniečių darbą.

Programa skirta asmenims, siekiantiems tapti A lygio valstybės tarnautojais valstybės sienos apsaugos padaliniuose, kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje.
Programoje dėsto kelių dešimčių metų patirtį valstybės sienos apsaugos srityje turintys pareigūnai, taip pat dėstytojai iš užsienio: iš Rezeknės aukštosios mokyklos, Latvija, Pasieniečių koledžo, Latvija, Valstybinio policininkų rengimo instituto (Prancūzija).

* Stojant į nuolatines studijas reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos). Plačiau

Programos vadovas - Danguolė Seniutienė, Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja, el. paštas dseniutiene@mruni.eu, tel. (8 37)303 640

"Programa skirta rengti kvalifikuotus teisės specialistus, kurie vykdydami valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų funkcijas, sugebėtų įgyvendinti Europos Sąjungos ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus.
Programa skirta asmenis, siekiantiems tapti A lygio valstybės tarnautojais valstybės sienos apsaugos padaliniuose, kitose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje. Studijų metu studentams suteikiamos plačios galimybės teorines žinias derinti praktikoje tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje aplinkoje".


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS